Voorzitter & Hulpje

Voorzitter & Hulpje waren er al enige tijd mee bezig. Hij die de datum had geprikt -een duister figuur, genaamd S.J. Janknegt- had dit niet beter kunnen doen. Het 3e Rabilsky Snelschaaktoernooi vond plaats op 17 januari j.l. en -het belletje gaat al rinkelen- deze datum heeft een historisch tintje gekregen. De Hoge Amerikaanse Heren hadden juist deze datum uitgekozen om oorlogje te gaan voeren met Saddam Hoessein, president van Irak. De 17e januari 1990 zal derhalve de geschiedenis ingaan als de dag waarop het 3e Rabilsky Snelschaaktoernooi plaatsvond en de datum waarop de Oorlog In De Golf (vrij naar CNN) begon.

Voorzitter had Hulpje bij zich geroepen op woensdagavond 16 januari j.l. Samen hadden ze nog wat gekeuveld over het naderende Snelschaaktoernooi. Net toen Voorzitter een ferme slok van zijn wijntje wilde nemen en Hulpje nog maar eens een gretige graai in de zak paprikachips deed, brak de oorlog uit. De beide mannen trokken bleek weg. Hulpje vouwde snel de zak chips dicht en borg deze op in de voorraadkast. "Dat kan nog van pas komen", verklaarde hij richting Voorzitter. Deze op zijn beurt beklaagde zich erover dat je wijn niet kan bewaren. "Jammer", zei hij en leegde de fles in zijn altijd droge keel.

"Wat nu de toen?" vroeg Hulpje aan Voorzitter, die bekend stond om zijn managements-kwaliteiten. Voorzitter wist, zoals verwacht, welke procedure hij in deze netelige situatie te voorschijn moest trekken. Hij stuurde Hulpje naar de kelder om de nodige materialen te halen. Hulpje deed graag zwaar werk voor Voorzitter en sleepte al het noodzakelijke en nuttige mee naar de Voorzitterskamer. Voorzitter bleek al zijn spullen uit '14-'18 zorgvuldig bewaard te hebben. "Dat kan altijd nog van pas komen", had hij Hulpje al vele malen op het hart gedrukt. Hij lardeerde dit met een Hollandse wijsheid: "wie niks weggooit heeft tenminste nog wat!" Hulpje wist dat Voorzitter zoals altijd gelijk zou krijgen en nu bleek dat. Hulpje installeerde de kast met medicamenten in één van de vele hoeken van het Rabilsky Hoofdkwartier. De diverse, later aangeschafte, injectienaalden, gevuld met vloeistoffen tegen allerhande gifgassen, lagen vooraan. De gasmaskers, 'made in Detroit, 1915', installeerde hij gemakshalve naast het TV-toestel. De veldbedden werden recht voor ditzelfde apparaat opgesteld, zodat Voorzitter en Hulpje vanuit hun britsen het laatste, door CNN uitgezonden, nieuws op de voet konden volgen. Voorzitter had zijn officiersmuts opgezet en Hulpje zijn stalen helm. Beide hadden zij een goed geconserveerd uniform aangetrokken, nog afkomstig van de, zowel nu in Irak als een kleine tachtig jaar geleden in WO 1 actieve, legendarische woestijnratten en een oude vertrouwde Lee-Enfield, voorzien van een bajonet, bij zich gestoken. Hulpje had de voorzitterskamer afgezet met prikkeldraad. Alleen bij de deur had hij een stuk niet afgezet. Logisch, daar het bier in de ijskast lag en de ijskast in de aangrenzende keuken gesitueerd was. Deze moest vanzelfsprekend zonder noemenswaardige obstakels bereikt kunnen worden.

Voorzitter & Hulpje stemden uiteraard af op CNN. Zij zagen 'live' de bommen op Bagdad vallen en het Iraakse afweergeschut ratelen. Heerlijk", stamelde de Voorzitter. "Eindelijk" juichte Hulpje. Zij hadden het gevoel dat het eigenlijk ook hun taak was om de belangen van het Vrije Westen te verdedigen. Die barbaarse Hoessein moest d'ran! Ze zagen Bernard Shaw in z'n broek poepen en Peter Arnett met een nerveus lachje, als een echte veteraan onder de oorlogverslaggevers, zijn verslag doen, onderwijl door het raam naar buiten kijkend, waar de kruisraketten, tomahawks en wisten Voorzitter & Hulpje veel wat voor bommen, langs vlogen.

Hulpje vroeg Voorzitter of deze oorlog leek op die van '14-'18 of die van '40-'45. Voorzitter legde uit dat het uiteraard een ander type oorlog was. "Er worden veel modernere wapens ingezet, Hulpje, in combinatie met een chirurgische aanpak. Nou, dat deden we vroeger wel anders! In WO I schoten we op alles dat bewoog. In WO II bombardeerden we bewust woongebieden in Duitsland en lieten we uiteindelijk zelfs genocide toe! Vietnam begon net als deze oorlog, maar dat liep uit de hand. Later werd, voordat er een dorp aan werd gevallen, eerst een hoeveelheid fosfor en 'orange agent' gedropt, zodat we er zeker van waren dat leven niet meer mogelijk was. Vervolgens trokken de grondtroepen het dorp in. Daarnaast hebben we deze oorlog uitgelokt. De Iraakse gasladingen komen uit -waar anders vandaan?- Duitsland, de onderaardse bunkers uit Groot-Brittannië, de vliegtuigen (Mirage) en raketten (Exocet) uit Frankrijk. Veel technologie komt uit de VS. En nu vechten we er zelf tegen. De Duitsers produceerden tenminste zelf hun oorlogstuig. Ja, technologisch zijn we vooruit gegaan, maar qua politieke diplomatie en intelligentie... neen, da's alleen maar achteruit gegaan."

"Al met al is het eigenlijk allemaal maar idioot" concludeert Voorzitter. "De VS wil zijn spierballen weer eens laten zien. Het zal wel op een Tweede Vietnam uitlopen. Ondertussen sterven er duizenden mensen, loopt de Golf vol met olie en steekt in Nederland de discriminatie weer de kop op. En waarvoor? Alleen omdat wij in ons autootje willen blijven rijden. Mooie boel." Ontevreden gingen Voorzitter & Hulpje het broodnodige uiltje knappen. Morgen diende er snel geschaakt te worden!

Hanke

Naar volgende artikel