SV Rabilsky & Jubileum Gazet

 

De Rabilsky Gazet is een uitgave van de Schaakvereniging Rabilsky, opgericht in januari 1988 te Haarlem door S.J. Janknegt, A. Spaargaren, J.J. Winius. Rabilsky is de hoofdpersoon uit het korte verhaal 'De Grootmeester', geschreven door wijlen Godfried Bomans (1913-1971).

De voorzitter van de SV Rabilsky is A. Spaargaren

De Jubileum Gazet
Voorwoord: Louis Kossen
Redactie: Louis Kossen & Hanke Winius
Samenstelling, vermenigvuldiging en eindredactie: Hanke Winius

Bij de stripjes is gebruik gemaakt van tekeningen van de volgende auteurs: Windig & De Jong, De Kort, Van Driel, Steen, Coscinny & Uderzo en de auteur van de 'Farside'.

Webpagina (winiusenco.nl/rabilsky)
Deze webpagina wordt beheerd door Hanke Winius.

Stuur bij vragen en opmerkingen een E-mail

 

MEDEDELING VAN DE REDACTIE:

Deze Webversie bevat een selectie uit 47 Rabilsky Gazetten

Voorwoord

Gegroet, leden, oud-leden en sympathisanten van de schaakvereniging Rabilsky. Voor u ligt de Jubileum Gazet uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de SV Rabilsky. De dikte van de Gazet zal u wel verbazen en u zult wel denken: "daar kan toch geen bijdrage van mijn hand in staan?" Het klopt inderdaad dat de Gazet de laatste tijd een zieltogend bestaan lijdt en de bijdragen tot 0 zijn gedaald. In deze Gazet ook geen nieuwe verhalen, maar een bloemlezing uit het roemruchte verleden van de Gazet. In het 10-jarig bestaan van de Rabilsky zijn er 47 Gazetten verschenen. Van primitief plak- en knipwerk tot high-tech desktop-publishing. De optelling van de archieven van Hanke Winius en André Spaargaren gaven een compleet overzicht van alles wat er zoal is verschenen. Hanke Winius en Louis Kossen hebben alle Gazetten door gespit en een selectie gemaakt van wat er zoal verschenen is. Omdat het onmogelijk is alle verhalen en tekeningen te plaatsen hebben we geprobeerd de leukste, de meest bijzondere of de meest ontroerende verhalen en tekeningen te selecteren, waarbij we ook getracht hebben zoveel mogelijk mensen aan bod te laten komen.

Het doornemen van alles dat er is verschenen was een hele klus, maar gelukkig had Hanke een goed overzicht van alles dat er verschenen was en had hij reeds een grote voorselectie gemaakt. Louis, wel oud maar niet zolang lid als Hanke, was bij het samenstellen het slot op de deur. Ook de dikte van een Jubileum Gazet heeft zijn beperkingen. Zo hebben Hanke en Louis een avond en een nacht alles dat er is verschenen door gespit; daarna volgden voor Hanke nog vele avonden & nachten scannen en redigeren. En al brengt het terugkijken in het verleden altijd wat ongemakkelijke gevoelens van weemoed met zich mee, we hebben ook regelmatig huilend op de grond gelegen van het lachen. Tekeningen van Erica, de strips en pennenvruchten van Jeroen of de hogeschool litteratuur van Freek van Leeuwen. Of wat te denken van de bijdragen van Eric Braaksma. Voor een aantal Rabilskianen die hem niet meegemaakt hebben een fenomeen dat zijn weerga niet kent. Of de heuse polemiek die zich binnen de Rabilsky heeft afgespeeld en die werd uitgevochten op het papier van de Gazet: HJE versus Joop Dribbelkoning. Het gevecht van Louis met bruine Dirk en Odol. Beschouwende verhalen van de heer W.L. of J.B.G., naar keuze, Winius. Gedichten uit de koker van André Spaargaren. En natuurlijk niet te vergeten de prestaties van Jos Nunnink op de atletiekbaan. Dit en nog veel meer is allemaal terug te vinden in deze Jubileum Gazet.

IGM RabilskyGM Rabilsky

Zoals reeds eerder is gesteld is de Gazet inmiddels verworden tot een warm lijk. De Rabilsky lijkt gelijke tred te houden met de Gazet. De spirit lijkt eruit en de veranderende levens van de heren lijkt toch een wissel te trekken op de schaakzin. Misschien is het daarom toch maar eens goed te realiseren dat de Rabilsky ooit een bloeiend verenigingsleven heeft gekend. We hopen dat deze Jubileum Gazet eenieder daarvan kan overtuigen. Zodat we misschien in het jaar 2008 een volgende Jubileum Gazet kunnen uitgeven. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan nog wensen we de lezers van de Jubileum Gazet veel leesplezier. Lees en huiver!

Louis Kossen

Afbeelding achtergrond: Godfried Bomans

Naar volgende artikel