Ingezonden brief

Amersfoort/Groesbeek

Geachte redactie,

Diep geschokt, maar ook boos zijn wij, door de column van prof. Bach in de vorige Rabilsky Gazet. In Uw anders zo integere blad heeft u prof. Bach de gelegenheid gegeven, zich kwetsend, en bovendien leugenachtig uit te laten over de heer De Haan. De heer De Haan is een keurige schaker, een rustige man met een fijnbesnaarde ziel, die nog wel eens een collega in het ootje wil nemen, maar nooit iemand "door het slijk" zal halen. Wij steunen de heer De Haan, en staan ver boven de minne woorden van prof. Bach.

Normaal gesproken is het altijd vechten binnen de familie, wie de Gazet het eerst mag lezen, maar na Uw vorige editie is het enthousiasme danig bekoeld. Wij hopen dan ook voortaan verschoond te blijven van schandalige artikelen als die van prof. Bach.

Hoogachtend,

Ron de Haan, Oom Huub en Tante Bertha, Christine de Haan, Neefjes en nichtjes.

Brigitta de Haan, Jennifer de Haan, Tante Dien


Naar volgende artikel