Het volgende, ook uit # 2 gaat over het spelen op een verkeerd opgesteld bord.

Gebeurtenissen

 

Een gebeurtenis waar ik melding van wil maken deed zich voor tijdens de partij De Haan versus Braaksma, welke eindigde in een overwinning van De Haan.

Na beëindiging van de partij bleek dat de spelers met een zwart vlak aan hun rechterzij hadden gespeeld, hetgeen inhield dat zij het bord 90 graden hadden gedraaid. Consternatie alom en zelfs Erik Geurts moest het oplossende antwoord schuldig blijven. De wanhoop nabij belde regelneef André de Max Euwe Stichting. Max Euwe zelf onthield zich om duistere redenen van commentaar, doch één van zijn rechterhanden hielp Dré uit de nood. Het bleek dat bij vaststelling door één der spelers dat het bord verkeerd ligt, zowel tijdens als na beëindiging van de partij, de gehele stelling overgeplaatst dient te worden naar een juist liggend bord. Gevolg: verdriet bij Braaksma, een schertsende juichstemming bij De Haan. Over de fout stond het schaamrood bij beide spelers tot ver achter de oren en strekte zich uit tot onder de billen.

Hanke

Naar volgende artikel