2012/13
Laatste wijziging op 13.12.2013

 

  13 december 2013 Groene band
Gelukkig keek ik deze woensdag met vrienden Ajax zodat we het leed konden delen. Een mooie metafoor voor het onrechtvaardige dat we in onze eigen levens tegenkomen. Gelukkig konden wij heden de vlag weer uitsteken. Onze zoon slaagde voor het 5e kyu examen in de shotokan karate. In gewone mensen taal: de groene band. Karate staat vooral bekend als vechtsport, maar komt op mij over als bewegingssport, als het oefenen van houdingen, als het uitvoeren van een serie bewegingen (zogenaamde kata's), als het ontwikkelen van vaardigheden zoals focussen en concentreren. Ik kijk vaak mee naar de trainingen. Fascinerend is het aankondigen van de technieken door de sensei en dat de leerlingen deze dan zonder blikken of blozen uitvoeren. Voor de omstanders zijn deze opdrachten volstrekt onbegrijpelijk. Het klinkt als een soort toverspreuk, of als een archaïsche oorlogskreet. Maar wanneer de sensei "yoko-geri keage" roept, zie je vervolgens alle leerlingen, van groot tot klein en jong tot oud, de bedoelde oefening uitvoeren. Mooi om te zien.

We hebben het op de bank gevierd met pizza en een film.

Bron: firmconnection.nl


Commentaar?
  29 november 2013

Wordpress
Mij is aangeraden
met Wordpress een leuke webpagina te maken. Want deze oogt wat ouderwets, dus niet zo leuk. We zien steeds meer en lezen steeds minder. Dus wordt uiterlijk ook steeds belangrijker. Via de beheertool van de provider kan ik in een paar klikken met Wordpress een webpagina aanmaken. Maar mijn oude was toen gelijk weggestopt achter de 'hello world' pagina. Hoe ik de zaak moest beheren was me niet zo snel duidelijk terwijl alles wel al was gepubliceerd. Dat ging me te ver. Ik heb de zaak weer verwijderd. Nog maar even ouderwets doormodderen.
Later ontdekte ik dat ik een alles ook even in een zijpad kon installeren. Dus het staat nu hier.


Bron: bluedesk.nl


Commentaar?

  29 november 2013

Opvallend
Ik zie of hoor wel eens iets langskomen waarvan ik denk "onzin", "belachelijk", "flauwekul", "gezeur", "o ja joh", "dat kan toch niet waar zijn", "gossie". Of zoiets.
Gisteren besteedde Pauw & Witteman aandacht aan een jongeman die een facebookpagina (geen webpagina) heeft geopend over linkse indoctrinatie bij de studie politicologie op de UvA. Het voelde wat als komkommertijd, maar oké. Ik heb zelf begin jaren '90 politicologie gestudeerd aan de UvA. Na mijn Hbo-opleiding (personeelswerk, '85-'89) had ik nog 3 studiejaren over. Wat een weelde toentertijd. Het lukte me niet het in drie jaar te doen (natuurlijk, dat deden we toen nog niet, het idee alleen al) en ik eindigde als student met een bijbaan: manus-van-alles in de bouw. Ik kan moeilijk ontkennen dat er een linkse wind waaide in de universiteit. Dat merkte je aan allerlei zaken en daar was je je ook bewust van. Het mogen volgen van een academische opleiding veronderstelt een kritische geest. Je hoefde het echt niet eens te zijn met je docenten. De jongeman die hier dat linkse aan de orde stelt is dat duidelijk ook niet, maar heeft het idee dat hij dat wel moet zijn. Althans, die indruk wekt hij. En hij stelt dat hij alleen maar wetenschappelijke theorieën krijgt voorgeschoteld met een linkse inslag. Nu weet ik dat de studie politicologie veelal uit modellen bestond (en nog zal bestaan) ter verklaring van het politieke beleidsproces. Wanneer en waarom de overheid een rol moest vervullen werd gezien als iets waar de politieke stromingen onder elkaar van mening over verschilden. Het debat bepaalde de uitkomst. Een wetenschappelijke theorie over "dan grijpt de overheid in en dan niet" heb ik nooit gezien. Wanneer de jongeman argumententen aandroeg ging het over economie. Dat is geen politicolgie. Hij kwam met het voorbeeld dat een docent stelde dat een volledig vrije markt tot monopolistische bedrijven leidt. Volgens de jongeman is dat onzin en dus een voorbeeld van indoctrinatie. Nu meen ik toch dat liberalen dit fenomeen volledig onderkennen. Dáárom is er in de VS allerlei regelgeving om te voorkomen dat er monopolies ontstaan. Weet u hoe ze dat noemen? Kapitalisme. Kapitalisme is de vrije markt, onderworpen aan een beperkte hoeveelheid, maar door een overheid streng gehandhaafde, regels. En die zijn er omdat anders de grootste uiteindelijk iedereen opkoopt. En om de marktwerking te beschermen en te garanderen is er enige sturing nodig. Gelijk een scheidsrechter bij het voetbal.

Dit is dus een slecht argument. Als je helemaal geen overheid wilt zit je toch wat ongemakkelijk bij politieke wetenschappen. Daar moet je dan mee leren leven en niet over klagen.
Ik heb verder geen sterke argumenten gehoord.

Jammer, want ik snap wel een beetje wat hij bedoelt. Maar is het erg? Ik denk van niet. Op Nijenrode zal het andersom zijn. Misschien moet hij daar dan maar heen. Hier zat naar mijn gevoel een politieke libertijn, zelf toch op zijn manier ook geïndoctrineerd. Liberalen claimen het primaat op de waarheid. Dat er anderen anders over denken maakt het leven ongemakkelijk. Zeker wanneer het er veel zijn.

O ja: ik heb geen facebook. Dus de inhoud laat ik voor wat het is.

Bron: vrijdietschland.blogspot.com (lekker verongelijkt rechts)


Commentaar?

  22 november 2013

Engels
Enige tijd geleden was er weer even discussie over het verplicht stelllen van Engels op basisscholen. Ik vind dat een goed idee. Sterker nog, om de tijdproblemen op te lossen (de basisscholen moeten al zoveel), heb ik een nog veel verdergaand voorstel: schaf de Nederlandse lessen af. Praat en geef alleen nog maar Engels en begin er maar gewoon in groep 1 mee. Het is niet zo dat ik altijd al vond. Ik ben ook iemand die altijd vond dat bewustzijn van waar je bij hoort belangrijk is en dat cultuur en taal daar belangrijke onderdelen van zijn. Die verbinden mensen tot een samenleving. Toch ben van mening veranderd, gewoon door waarneming en nadenken.

Ik woon in Amsterdam, dus het kan mijn beeld vervormen, maar ik heb ook in Haarlem een keer een kleine steekproef gedaan. Ik stond op het kruispunt Admiralengracht - Jan Evertsenstraat, hartje van de Amsterdamse wijk De Baarsjes, en hoorde achter me iemand Arabisch praten door de telefoon, voor me liep iemand die met haar buurman Chinees sprak en naast me hoorde ik één of andere Oost-Europese taal, type Balkan. Niemand van deze mensen zag eruit alsof ze binnen afzienbare tijd het land zouden verlaten. Je ziet dat wel een beetje. Natuurlijk zijn vergissingen niet uitgesloten, maar een fiets, de grote boodschappentas. Toeristen herken je meestal wel.
In de stad doe ik alles op de fiets, maar ik heb een prettig autootje, een Fiat Punto uit 1996, rijdt nog als de brandweer voor uitstapjes. Ze moest naar mijnheer Wassenberg voor de jaarlijkse keuring. Hij is een specialist in de Italiaanse auto. Hij weet dat ze goed behandeld moeten worden. Hij weet dat je vertrouwen moet hebben in een Italiaanse auto. Dan laat ze je niet in de steek. Maar ik dwaal af. Ik stapte dus op de Witte de With in tram 7 en zette de oren maar weer eens open. In 20 minuten tijd hoor je Arabsich, Turks, Russisch, Pools, Engels, Portugees, Spaans en nog een paar minder herkenbare talen langskomen. Heel af en toe hoor je Nederlands. Met name via de formele kanalen: 'Elandsgracht, overstappen op lijn 17 en 10. Denk bij het verlaten van de tram aan het uitchecken'. Daarna de Engelse versie.

Mijn zoontje maakte uitstapje met de Nederlandse Jeugd Bond voor Geschiedenis (NJBG) en ik besloot in Haarlem te blijven. Eerste wandelde ik een rondje door de stad. Ik kreeg een idee. Ik besloot de weg te vragen en eens te kijken welke talen ik hier tegen kwam. Meer Nederlands dan ik Amsterdam, zeer zeker, maar ook hier veel mensen die alleen Engels verstonden. Ongeveer de helft van de ongeveer 16 mensen die ik aansprak op het Haarlemse Stadionplein. En toen wist ik het.

Mijn zoontje heeft zijn basisschooltijd deze zomer afgesloten. Hij zat op een zogenaamde gemengde school. 'Afspiegeling van de buurt' is een veel gehoorde kreet. Eén van de probleempunten op deze school -en op veel andere scholen- is taal. Veel kinderen komen op hun vierde op school zonder één woord Nederlands te kennen. Dat levert taalachterstand op en allerlei vervolgproblemen. U begrijpt al waar ik naar toe wil. De oplossing is zo eenvoudig dat je er gewoon niet aan denkt. Iedereen begint gelijk met Engels. Nederlands wordt dan net als al die andere moedertalen die er tegenwoordig zijn in het land Nederland een taal die je thuis spreekt. En Engels spreek je op school. De publieke omroep schakelt ook langszaam maar zeker over op Engels. Een overgangsperiode van een jaar of vijf moet voldoende zijn. Daarnaast komen er specifieke programma's in de andere talen. Boeken, kranten en tijdschriften richten zich op een taalgroep of schakelen ook gewoon over op Engels. Schitterend! Iedereen kan straks dan fijn communiceren met de hele wereld. En elke taalgroep kan thuis ook de eigen culturele eigenaardigheden in ere houden. De Nederlander kan bijvoorbeeld zonder gezeik op zijn manier Sinterklaas vieren. De Marokkaan kan zonder gezeik het troonfeest en het suikerfeest vieren. Maar op school vieren we niks meer. Iedereen krijgt een strippenkaart met 6 knipjes. Die kan je gebruiken voor vrij nemen op de dagen dat jouw feestdagen plaatsvinden. De vakanties zijn er gewoon in de zomer, rond nieuwjaarsdag, in het voor- en in het najaar. Ik zie het helemaal zitten.

Bron: gazonland.nl


Commentaar?

  21 november 2013

Gordon
Ik vind Gordon niks en dom. Dat zorgt ervoor dat hij populair is. Ik laat het aan de lezer om het verband te leggen tussen de twee voorgaande zinnen. Nu heeft hij iets gezegd dat zelfs (of juist, kan ook) in de VS stof heeft doen opwaaien. Hoewel, misschien dat er een paar mensen in de VS zich eraan hebben geërgerd, maar een groot deel van de Nederlandse media maakt daar dan de VS van. Zo zijn we dan ook wel weer. Maar goed. Wat zei onze G dan? Hij zei tegen een kandidaat uit Groningen, duidelijk van Chinese afkomst: 'Wat ga je voor ons zingen? Nummer 39 met rijst?' Nadat hij had gezongen schijnt G ook nog 'a big suplise' en 'dit is de beste Chinees die ik in tijden heb gehad', te hebben gezegd. Ik zal er niet omheen draaien: ik moet er wel om lachen. Ik begrijp ook niet zo goed wat er aan de hand is. Ik kan me dergelijke grappen ook herinneren van Hans Teeuwen. Maar Nederland ligt onder een vergrootglas. Zou het met Sinterklaas te maken hebben?

Ik zou zeggen: 'geen woorden, maar feiten.' Het aantal zwarte mensen dat in de Verenigde Staten onder de armoedegrens leeft schommelt sinds 1970 rond de 30%. Bij blanken (incl. Spaanstaligen) is dat 8%.
In sommige "zwarte" wijken in de Verenigde Staten is de kindersterfte hoger dan in Bangladesh. Moord is de voornaamste doodsoorzaak onder jonge zwarte mannen in de Verenigde Staten. Hoewel slechts 13% van de bevolking zwart is, is 45% van de mensen in de Amerikaanse gevangenissen zwart. Hoewel het drugsgebruik onder zwarten en blanken in de Verenigde Staten even groot is worden er nauwelijks blanken voor aangehouden. Dat komt omdat de politie in zwarte wijken constant fouilleeracties uitvoeren en zelfs invallen organiseert. Dat zullen ze in Beverly Hills niet doen.

Als je cijfers over criminaliteit zoekt in de VS struikel je over de onduidelijkheden. Betrouwbare cijfers zijn er niet. In de VS wordt net gedaan of de KKK niet meer bestaat. Iedereen weet wel beter. Racisme is in de VS wat voor Nederland inkomensongelijkheid is. Iedereen loopt wanneer het erover gaat op eieren, maar ondertussen is het aanwezig als onkruid in een vochtige zomer.

Dan kan je wel zeuren over Sinterklaas en nummer 39 met rijst, maar racisme gaat om daden.

Bron: www.ad.nl


Commentaar?

  20 november 2013

Voetbal
Nee, Oranje in de betekenis van het Nederlands voetbalelftal kijk ik niet zo graag. Ik weet niet precies hoe het komt. Het nationalisme? De trommelaars en dweilorkesten tussen het ongemakkelijke oranjelegioen? Het enige voetbal dat ik nog kijk is de vaderlandse competitie en Ajax in Europa. Soms pak ik nog wel eens een wedstrijdje van AZ in Europa mee. De vaderlandse competitie wordt constant tot Mickey Mouse competitie omgedoopt. Zelfs door de mensen van Studio Sport. Nou ja, landen waar sociale gelijkheid en streven naar algemene welvaart nog op de politieke agenda staan, hebben opvallend genoeg geen geweldige voetbalcompetitie. In die landen hebben ze zomaar misschien het idee dat goede artsen en een goede vuilnisophaaldienst misschien wel van groter belang is dan een voetbalclub. U mag voor uzelf bepalen wat u vindt. Dan weet u ook direct aan welke kant van het politieke spectrum u zich bevindt. Maar vergeet niet dat u sowieso het salaris van Ronaldo en die man uit Wales bij Real (waar ik de naam altijd van vergeet) betaalt. Is het niet via uw betaalzender, dan is het wel via de belasting. Het bekende riedeltje: belasting -> Nederlandse Staat -> afdrachten Europa -> Europese steun voor banken in Spanje -> Spaanse banken staan garant voor de salarissen van de spelers van Real. Ronaldo krijgt tegen de 39 miljoen salaris p/j, Gareth Bale (ik heb 'm even opgezocht) krijgt zonder noemenswaardige prestaties een kleine 17 miljoen p/j (bron). Sowieso leuk om de bron even te bekijken, omdat er ook spelers tussen staan met dubbele cijfers en zes nullen die vaker de bankjes warm houden dan voetballen.
En dan komen we gelijk bij de onvergelijkbaarheid van competities. Hoe groter de sociale ongelijkheid, hoe meer voetballers lijken te verdienen. Ik vermoed zomaar dat er een verband tussen bestaat. Nederland zal dan een uitbijter zijn, omdat uit vrij recent onderzoek van Wiemer Salverda is gebleken dat Nederland wat betreft sociale ongelijkheid op de VS begint te lijken (ook al willen we dat niet weten en zien en klagen de rijken rustig verder), maar onze voetballers verdienen naar internationale maatstaven bedroevend. Je zou bijna medelijden met ze krijgen. Het zorgt er in ieder geval voor dat alle goede spelers zich bij een aantal Engelse, Italiaanse en vooral Spaanse clubs samenballen. Duitsland begint inmiddels ook mee te spelen, hoewel ze daar veel minder van buiten halen. De Europese competitie gaat dan ook tussen een paar landen, een stuk of vier. Misschien kan Frankrijk ook een beetje meedoen. Dan zijn het er vijf. Europa telt geografisch en cultuurhistorisch 51 landen (bron). Vijf landen hebben voetbalclubs met een redelijke kans de Champions League te winnen, 46 niet.

Een opvallende strategie is dat zodra clubs in één van deze 46 landen een paar aardige spelers ergens bij een club hebben lopen, de clubs in de vijf andere landen geld lenen bij de bank en de goede speler kopen. De club waar de speler vandaan komt is blij (ze krijgen aardig wat centjes), de speler zelf is blij (hij krijgt veel centjes). Bijkomend voordeel voor de speler is dat sinds hij prof is geworden voetbal natuurlijk helemaal niet meer zo leuk is. En de kans dat hij nauwelijks nog hoeft te voetballen is heel groot. Want de club heeft hem niet gekocht om te voetballen, neen, ze hebben hem gekocht zodat hij niet bij de concurrent kan voetballen! Hij mag dus op de bank plaatsnemen.
Het verhaal gaat nog verder. De andere bank (van het geld) komt in de problemen omdat ze teveel geld uitlenen, maar wordt gered door de staat. De voetbalclub krijgt ook teveel schulden en wordt vervolgens ook gered door de staat. Hoe cynisch kan de wereld in elkaar zitten?

Daarom kijk ik lekker de Mickey Mouse Competitie. Zeker dit seizoen is geweldig. De roestige drie bestaat niet meer (Ajax, Feyenoord, PSV). AZ, Twente, Vitesse, zelfs Groningen dringen voor een plekje bovenaan. Wat willen we nog meer. Eigenlijk veel leuker dan kijken hoeveel Barcelona er nu weer maakt.

En ten slotte: het is natuurlijk jammer voor de liefhebber, de aanhanger van sportief gedrag, de promotor van niet huilie huilie, maar gewoon voetballe, dat niet Zweden maar Portugal naar het WK gaat. Het is slecht voor de beschaving in het algemeen en het gemiddelde IQ van de deelnemers aan het WK voetbal, die toch al niet bijster hoog is, gaat ook omlaag na de onfortuinelijke 2-3 in Zweden. De man die er drie inschoot verheerlijkt in het openbaar geweld door de rare man uit Nederland die denkt met kickboksen elk geschil op te kunnen lossen een hart onder de riem te steken. Wat zijn dat voor fratsen? Waarom doet iemand dat? Heeft deze man geen voorbeeldfunctie? Als je 39 miljoen p/j toucheert door af en toe een balletje in een netje te schieten, waarom is dit dan nodig? Of is dit juist het voorbeeld dat de jeugd moet krijgen? Moet ik dan toch een cultuurpessimist worden? Misschien ben ik dat al. Kon Rinus Israël nog maar meedoen, die wist wel raad met dat Portugese fatje.

Bron: http://www.liefdevollid.nl


Commentaar?

 

  19 november 2013

Aanvullingen op het geschiedenisgedeelte
Op het geschiedenisgedeelte heb ik twee nieuwe documentjes neergezet. Over Assyriërs en over de rol van de media t.o.v. het Britse en Nederlandse koningshuis. Korte stevige artikeltjes voor de liefhebber. Klik hieronder op geschiedenis voor de artikelen.

Koningin Elizabeth

Een Assyrische leeuw

Ga voor media en koningshuis of voor de Assyriërs naar geschiedenis en kies voor Media en Koningshuis en/of Assyriërs. Andere stukjes gaan over de Civetkat (de handel hierin in de 17e eeuw), Alexander Farnese in de Nederlanden (16e eeuw), de Reynaert en (aanrader) een visueel overzicht van de renaissance.


Commentaar?
  18 november 2013

Nick Cave
Geweldig concert gezien op 17 nov. 2013 in de bierhal. Nick Cave and the Bad Seeds speelden de hele nieuwe elpee (Push the Sky Away) en tussendoor een doorsnee van Cave's muzikale hoogtepunten. De uitvoeringen waren over het algemeen van uitzonderlijk niveau. En ik heb Cave al heel vaak gezien, ook lang geleden. Veel verschil zou de tijd niet maken, behalve de hoeveelheid mensen die het concert bezoeken. En Cave heeft het lichaam wat meer onder controle dan voorheen.
Ingetogen bezwerend en opzwepend krachtig wisselden elkaar af. Voor mij was Tupelo (1985) de topper. Looka yonder! Hij zingt nog geweldig en oogt topfit. En zijn laatste elpee is prima.
De muziek van Cave is soms zo opzwepend dat je er helemaal in opgaat. De echte liefhebber overkomt dat ook bij het nummer From Here to Eternity (1984). De Bad Seeds vlamden, Cave scheurde, hij gaf zich helemaal. Ik kon me zo'n krachtige versie van het nummer niet herinneren. En dan...
Plotseling trekt er een heinekenvlaggetje door je beeld. Het was heel merkwaardig. Het leek wel of ik in twee seconden een tijdreisje maakte. Het haalde zo goed als alle magie weg. Grappig genoeg liet Cave het eerder op de avond al weten: "we're just a rock 'n roll band." M.a.w.: til er maar niet te zwaar aan. Maar iemand die het concert dan afsluit met het nummer Into my Arms, dat zo ingetogen en mooi speelt, terwijl de zaal muisstil toeluistert, dan ben je toch meer dan alleen of slechts een rock 'n roll band. Cave zelf is natuurlijk ook bijzonder. Zoals een vriendin van me het omschreef: "zo lelijk als de nacht, maar toch eindeloos sexy." Ongeveer het tegenovergestelde van uw auteur en gastheer (-:

Bron: en.wikipedia.org


Commentaar?

 

  18 november 2013

Hoogleraar humanitiare hulpverlening
Op onze vaderlandse nieuwsradio (radio 1) sprak professor dr. Joost Herman n.a.v. de hulpactie voor de Filipijnen (Taalunie) of de Filippijnen (Van Dale) over inzamelingsacties in het algemeen. Aangekondigd als hoogleraar humanitaire hulpverlening aan de RUG. "Bestaat dat?" dacht ik. Op zijn visitekaartje staat volgens de RUG hoogleraar Globalisation studies and humanitarian action. Dat zal dan wel ongeveer kloppen denk ik.
Hij hamerde erop dat de mantra 'iedere euro wordt volledig en goed besteed' niet is waar te maken en dat de goede doelen clubs dat best mogen communiceren. Anders moet je achteraf weer dingen gaan uitleggen en kromme zaken recht praten. Dat achteraf maakt het wantrouwen bij de goegemeente ten opzichte van gerichte besteding van hulpgelden alleen maar groter. Hij vindt dat we geld moeten geven, maar ons als burger beseffen dat het geld nu eenmaal gaat naar landen met allerlei problemen. Geen lekker werkende overheid, infrastructurele problemen, ontvreemding door rebellengroepen, noem maar op.

De eerdere inzamelingsacties voor Iran, Pakistan (aardbevingen) en Syrië (burgeroorlog) liepen niet lekker. Het is dus als ik het goed begrijp gevoel, vertrouwen waar het om gaat. Iran en Pakistan zijn landen waar volgens de gemiddelde Nederlander blijkbaar enge mensen wonen en over Syrië wordt blijkbaar gedacht 'eigen schuld dikke bult'. Terwijl volgens Herman er praktisch geen verschil is waar het gaat om besteding van gelden in de Filip(p)ijnen of Syrië. Er zijn altijd problemen met de besteding van de gelden. Ook in de Filip(p)ijnen zal blijken dat er smeergelden betaald moeten worden, dat rebellengroepen hulpgoederen ontvreemden, dat er corrupte ambtenaren centjes of goederen achterover proberen te drukken. Het zal altijd zo zijn. Niet alle factoren spelen altijd een rol, maar de gedoneerde euro zal nooit volledig bij de hulpvrager aankomen.

Het gesprek was natuurlijk veel te kort, geheel volgens de normen van de huidige tijd, maar ik vond het wel velhelderend. En dat zeg ik niet zo snel. Luister hier.

Bron: nl.wikipedia.org


Commentaar?
  12 november 2013

Denemarken
Wij zijn al vaak in Denemarken geweest. Proper, gelijkheid, welvaart. Geluk laat ik buiten beschouwing, een samenleving kan niet onverdeeld gelukkig zijn, dat bestaat niet. Ik vind Denemarken een land waar de overheid de burgers veel geeft voor wat ze betalen. In het onderwijs zijn de klassen klein en de middelen uitzonderlijk goed. Veel kinderen kiezen voor technische opleidingen (wil men hier ook heel graag, misschien moet de overheid daar op sturen?). Het is er schoon en opgeruimd. De mensen zijn vriendelijk en hulpvaardig. Ze zijn slim: leggen wij in Nederland vrijliggende fietspaden aan dat leidt tot debilisering, een gevoel van schijnveiligheid en massaal spookrijden, de Denen trekken gewoon een streep en iedereen kan er lustig op los fietsen. Het Kopenhaagse verkeer -weet ik uit ervaring- houdt veel rekening met je. De Deense fietser stopt wanneer dat moet en krijgt daar een oplettende automobilist voor terug. Fietsen zonder licht vinden ze mal.
De werkgelegenheid was altijd een sterk punt. Ook Denemarken heeft echter last van de globalisering. De overzichtelijke maatschappij waarbij sociale controle ervoor zorgde dat de welvaartsstaat sterk kon zijn, staat onder druk.

Een vriend van mij heeft het altijd over 'ueberduitsers'. Omdat ze zo ordelijk en netjes zijn. Vindt hij.

Afgelopen zondag zond de VPRO de vierde aflevering van het programma Licht op het Noorden uit. Gemaakt en gepresenteerd door Stine Jensen. Ze is zelf Deense, maar haar ouders verhuisden toen ze 1 jaar oud was naar Nederland. Ze spreekt goed Deens en heeft een Deense opvoeding genoten. Ze geeft aan dat ze het Deense van haar ouders niet mocht verliezen.
Het begint met de wet van Jante. Daaruit blijkt dat Denen een volk zijn waarbinnen collectiviteit een grote rol speelt. Jezelf meer voelen dan een ander is bijvoorbeeld niet de bedoeling. De wet ademt egalisatie uit.
Ze bezoekt mannen die de vikingroots willen herwaarderen of in ieder geval herontdekken. Sea Rangers heet de club, klinkt niet echt Deens, maar vooruit. Zij zien de egalisatiedrift als doorgeslagen. De mannen nemen haar mee naar Samsø waar Stine als kind zomerkampen doorbracht in het kader van de Deense opvoeding. De mannen leggen uit dat dit gebied het centrum van de vikingbeschaving was en daaruit is het moderne Denemarken ontstaan. Waar kun je beter leren wat het is Deens te zijn? En dan met trots, want trots zijn leer je niet zomaar in een kleine egalitaire samenleving waar macht minder belangrijk is dan welvaart en samenleven. Met snorkelen en varen op zee moet je voelen wat het is om een Deen te zijn. Stine geeft aan dat zij Deens zijn associeert met de vlag, blond haar, blauwe ogen en zingen. De Sea Rangers geven aan dat deze kijk gepolitiseerd is: deze waarden worden of gedemoniseerd of verheerlijkt. Zij pleiten voor een omarming van de geschiedenis: Denen zijn een zeevolk, de Vikingen, daar zijn ze weer. En die hebben Amerika ontdekt. Ontdek de zee, weest trots, dat is Deens zijn. De Sea Rangers zijn inmiddels failliet. Nationalisme ligt gevoelig: Denen slaan zich niet op de borst.
Vervolgens toont ze een Deense spermabank. De Deense spermabanken zijn de grootste van de wereld. Deens zaad is gewild. 'Vinkingzaad' en 'superzaad' noemt onze gastvrouw het. Ze bespeurt een daar toch wel nationalisme, neen, zelfs rascistisch. Denen kiezen voor Deens zaad.. 'Deens zaad is het beste zaad van de wereld.' Zoiets. De Deense vrije geest wordt even getoond als Stine het trekkamertje te zien krijgt en de gastheer doodleuk de Tv aanzet waarop een mevrouw oraal een man pleziert. Niemand vertrekt een spier, grappig. Maar ze wilde zelf 'echt alles zien'. Het eindigt wel mooi. "Wil je niet gewoon lekker zeggen: ik lever het beste zaad ter wereld en ben er rijk mee geworden" vraagt Stine de spermadirecteur. "In het buitenland kan ik zeggen" antwoordt hij, "maar dit is Denemarken, daar doen we dat niet zo." Leuk vindt hij het niet, maar het is nu eenmaal zo lijkt de conclusie.
Dan gaat het over het openlijk bespreken van ongemakkelijke zaken. Dat lukt niet zo goed wordt er gesteld. Bijvoorbeeld het experiment dat gedaan werd met Groenlandse kinderen die bij hun gezinnen werden weggehaald om de verdeensen. En dat er films worden gemaakt over incest (Festen) en pedofilie (Jagten), beide films van Thomas Vinterberg. Niet bepaald zaken die horen bij een geluksstaat. Onze gastvrouw gaat op bezoek bij Tobias Lindholm, onder meer de scenarioschrijver van Jagten. Hij beaamt dat Denen bepaalde misstanden in de samenleving moeilijk onderling kunnen bespreken. Het gaat goed en dat moet zo blijven. Maar ze maken er wel films over. En mijn vraag aan de filosofe Stine is dan: hoe anders is dat in andere landen. In welke samenleving is pedofilie en incest geen taboe? Het mooie is juist dat in Denemarken er wel aandacht aan wordt besteed.

Kierkegaard komt ook aan bod, want die heeft de kern van de Deense samenleving bloot gelegd: de ironie. Denen zijn altijd en overal ironisch. Dat is de volksaard. Prima. Wat ik denk is dat Denemarken heel erg op Nederland lijkt, maar dat Denemarken een jaartje of 10 à 20 achterloopt. Het kan door allerlei omstandigheden nog een tijdje wat meer aan de welvaartsstaat vasthouden. Minder inwoners,
meer sociale controle, hogere belastingdiscipline. Als dat straks door de wetten van de grote getallen is ingehaald zal ook Denemarken zich over moeten geven aan de wetten van de liberale markten: grotere inkomensverschillen, een kleiner wordende middenklasse, afnemend menselijk kapitaal, omvorming tot een land met lage lonen. Kortom: veel vrijheid, weinig gelijkheid. En dan kan de rijke Deen ook weer trots laten zien dat hij of zij rijk is aan de vele anderen die steeds minder hebben. Wat een prachtige samenleving. Wie wil dat nu niet?


Bron: http://www.fietsvakantiepagina.nl


Commentaar?

  27 oktober 2013

Ajax
Ooit zei een vriend van me tegen m'n zoontje: "als Amsterdammertje ben je natuurlijk voor Ajax." Daarbij enige ironie niet verbergend. M'n zoontje heeft een aantal jaren gevoetbald, maar toen hij bij de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs moest kiezen tussen karate en voetbal, koos hij voor de eerste sport. Op zich niet zo vreemd. Hij had weinig interesse in betaald voetbal en dat is alleen maar minder geworden. Hij is dan ook niet voor Ajax, net zo min als voor een andere club. Ik ben ook niet echt een clubman. Ik vond Haarlem altijd een sympathieke club en ik heb altijd enige liefde gevoeld voor Cambuur Leeuwarden. Ik kijk lang niet iedere zondag Studio Sport, maar probeer wel met vrienden Ajax te kijken wanneer ze in Europa acteren. En de laatste weken merkte ik plots dat de prestaties van Ajax me toch wel wat deden. Ik voelde al enige teleurstelling toen Ajax op een hele lullige manier 1-1 moest incasseren tegen Milan, maar van de wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Celtic baalde ik pas echt werkelijk. Hoe kon dit nu gebeuren? Treurig. De 0-0 tegen RKC van vanavond deed me dan weer minder. Moeten ze maar beter hun best doen. Het zou toch fijn zijn wanneer Ajax het volle spaarpotje eens stuk slaat en een speler aantrekt met een neusje voor goals. Het hoeft geen enorme neus te zijn, maar een neusje. Gewoon op Europees niveau van de drie kansen er ééntje verzilveren. Dat is toch niet teveel gevraagd van iemand voor wie voetbal zijn beroep is.


http://www.voetballogo.nl/images/logo/ajax

Bron: http://www.voetballogo.nl/images/logo/cambuur_oud.gif


Commentaar?
  25 oktober 2013

Roemenen en Bulgaren
Ik ben altijd gefascineerd door mensen die voorspellingen doen. Als een voorspelling uitkomt is dat natuurlijk toeval. Henk Kamp, onze huidige minister van Economische Zaken, voorspelde ooit dat er 20.000 Polen per jaar naar Nederland zouden komen. Hij zei dat natuurlijk niet omdat hij dat wist, maar omdat hij meende dat wanneer hij zou zeggen "20.000" hij de tegenstanders van vrije vestiging van Oost-Europeanen de wind uit de zeilen zou nemen. Henk zou dan op de bekende monotome manier kunnen zeggen: "ach, 20.000 is toch niet zoveel, ik zou dat geen tsunami noemen." U ziet het voor u. In 2011 kwamen 92.000 Polen voor langer dan drie maanden, in 2012 95.000 (bron: Elsevier.nl).

Het CBS beweerde onlangs dat er na 1 januari 2014 6.000 Roemenen en Bulgaren zich jaarlijks permanent in Nederland zullen vestigen (bron: Trouw.nl). Ik lees het als 6.000 samen, maar er kan ook 2*6.000 worden bedoeld. Nou ja, ook niet alarmerend.

Anderen voorspellen 20.000 per jaar, dus 100.000 over 5 jaar (bron: de dagelijkse Standaard).

Er zijn wel kanttekeningen te maken bij de komst van mensen uit specifiek deze landen. De gemiddelde salarissen in Roemenië en Bulgarijë zijn tien keer lager dan in Nederland (zie bijv. hier). De immigratie zal geen kennisimmigratie zijn. Werkgevers zullen bovenal profiteren. Zij kunnen de loonkosten verlagen. Verdringing van laaggeschoolden (of hooggeschoolden die laaggeschoold werk doen) zal ook gaan plaatsvinden. Zeker nu er bijna 10% werkloosheid is, wat de komende jaren alleen nog maar toe zal nemen. Dát durf ik wel te voorspellen. Als economie hebben we er niet zoveel aan, het zal wel tot grotere inkomensongelijkheid leiden. Terug naar vroeger dus. Of meer naar de Angelsaksische normen. In de VS bezit 1% 40% van het vermogen. 1% verdient 25% van het geld dat rondgaat in de economie (bron). Alles wijst erop dat dit alleen maar toe gaat nemen en ook in Europa steeds meer wortel zal gaan schieten.

Nieuwsuur doet geen voorspelling over aantallen. Terecht, want er zijn zo veel onzekerheden dat je helemaal niet kunt voorspellen hoeveel er komen.
Waar Nieuwsuur wel over bericht is over de druk die immigranten uit Oost-Europa in Duitse steden geven. Ze komen, vinden echter nauwelijks werk, komen op een hoop te zitten in bepaalde buurten en de sociaaleconomische achterstand zorgt voor verpaupering. Dat is een realiteit waar wij ook mee te maken kunnen krijgen. De wet van de communicerende vaten werkt altijd volgens mij.

Nou, over 2 jaar weten we meer.

Bron: google.maps


Commentaar?
  24 oktober 2013

Rusland
Er gebeurt eigenlijk maar weinig echt interessants. De politiek is wat saai. Daarom is gedoe met Rusland nieuws voor de voorpagina. Ik kan daar wel een beetje om lachen. We willen graag handel drijven met Rusland. In 2011 exporteerden we naar Duitsland voor 99,2 miljard, naar België voor 48,7 miljard, naar Frankrijk voor 36,2 miljard, naar de UK voor 32,3 miljard, naar Italië voor 19,5 miljard, naar Polen voor 8,4 miljard. En weet u voor hoeveel geld we in 2011 naar Rusland exporteerden? 6,4 miljard. U kunt de cijfers nakijken op statline.cbs.nl. En dat is zeer belangrijk en moet veel meer worden. Ik vind dat een goed plan, maar vooral Hans Biesheuvel vindt dat een goed plan. Hij vond dat ondernemers niet naar politiek moeten kijken, want morele standpunten is niks voor ondernemers. Sterke argumentatie. Er moet geld worden verdiend, zodat wij allemaal fijn kunnen werken. Handel gaat altijd voor. Idi Amin? Never mind, de mensen daar hebben ook kaas nodig. Pol Pot? Ook de Rode Khmer had behoefte aan een bloemetje en een biertje uit de groene fles. Ook aan bruggen hadden ze behoefte, al was het maar omdat ze zich goed leenden om mensen aan op te hangen.
We moeten gewoon lekker onze mond houden zolang we Rusland te vriend willen houden. De Russische cultuur is gewoon heel anders. Een paar eeuwen onder allerlei besturen die het vooral goed voor hadden met zichzelf (de tsaren en een communistische partij), deelgenomen aan twee wereldoorlogen, waarvan vooral de tweede vreselijke gevolgen heeft gehad voor de Russische bevolking. Homorechten? Ze hebben wel wat beters om zich mee bezig te houden. Trouwens, mannen houden van vrouwen (volgens mij zhenshchina in latijnse letters) en van wodka. Waar moeten ze anders van houden. Van mannen? Nee joh, kom nou. Dat kan toch niet?
Gelukkig stamt de Russische cultuur niet af van de hellenistische, want dat waren pas een stelletje mietjes. Dat vonden de Romeinen in 200 voor Christus ook al. Zonder moeite veroverden zij de Griekse staten. Want ja, de labbekakken voerden geen oorlog, die waren alleen maar een beetje aan het ouwehoeren -filosoferen noemden ze dat zelf. In Rusland gaat het al een stuk beter dan in de Sovjettijd. De Koelag is niet meer zo streng als vroeger, hoewel er nog wel heel veel mensen zitten zonder eerlijk proces. Als ze al een proces hebben gehad. Dat er politieke tegenstanders gevangen worden gezet of verdwijnen en journalisten worden vermoord door onduidelijke types, tja het gaat niet altijd goed. Maar handel gaat voor, zo is het. En Rusland is belangrijk zoals blijkt.
De Duitsers zijn heel erg groen. Denken wij. Waarom zouden de Duitsers veel investeren in groene energie? Omdat ze niet afhankelijk van de Rus willen zijn. Wij hebben allerlei morele oordelen. De Duitsers kunnen over de Russen geen moreel oordeel hebben sinds operatie Barbarossa. Ze zorgen gewoon dat ze de Rus wanneer nodig de rug toe kunnen keren. De Russen zullen dat niet doen. Een land zonder middengroepen, heeft relatief veel rijken (naast relatief nog veeeeeel meer armen, maar dat is niet van belang) en die willen, heel eenvoudig, een Duitse auto. Want de enige echte auto's komen uit Duitsland.
Nou ja, dus hup koning Willem naar maffiakoning P., die het heel leuk vindt dat er een echte koning komt. En dan niet zeuren over mensenrechten. De Russen hebben wodka, dat is al meer dan genoeg. En dan maar contracten regelen. Lekker verkopen. Aan de Russen. Kunnen we goed gebruiken. Vashe zdorovie! (Proost!)

Bron: http://nl.123rf.com


Commentaar?

  24 september 2013

Mergelheuvelland 2-daagse
Dit weekend nam ik weer eens deel aan een toertocht voor fietsers. Het lijkt dat het om wielrenners gaat, maar dat zijn we natuurlijk niet. Is dat jammer? Natuurlijk niet. Wielrennen is een merkwaardig beroep, voorbehouden aan de allersterksten, de krachtigste ruggengraten, de grootste doorzetters. Wij fietsen fijn een mooi rondje door de heuvels: de Mergelheuvelland 2-daagse. Dag 1 door de Belgische Voerstreek, dag 2 door Zuid-Limburg. Twee leuke dagen, mooie routes, goed weer, altijd gezellig bij de finish tussen Moerslag en Libeek. Zaterdagavond lekker eten in Maastricht in het tapasrestaurant. Het was me in eerste aanleg wat te druk en ik werd wat nukkig door de overload aan geluid, maar even een luchtje scheppen deed goed. Daarna was het eten weer voortreffelijk. De Bourgondische reputatie wordt zeker in ere gehouden, ik kan het niet anders zeggen. Zondag aten we bij de camping waar we verbleven: de Bosrand. Prettige camping, mooie omgeving.

Het is jammer dat de Limburgers, maar bovenal de Belgen, de fietsers zat zijn. Ik weet dat zij die zonder zonden zijn de eerste steen werpen, maar ik steek netjes mijn hand uit bij het afslaan, negeer geen stoplichten, geef voorrang aan hen die het hebben (niet altijd eenvoudig, want je krijgt vaak zelf geen voorrang als je het hebt) en ik hou rekening met waar ik ben. Vele van mijn fietsbroeders doen dat helaas niet. Dan krijg je dit gezeur. Toch zou enige tolerantie op z'n plaats zijn; we stimuleren de economie van deze streek behoorlijk. Je zou denken dat dat nodig is, maar daar ben je natuurlijk nooit zeker van. Want hoewel de statistieken allerlei noodscenario's tonen over Limburg valt me altijd de welvarendheid heel erg op. Mijn vader, met Fries bloed, vertelde me altijd dat toen hij in dienst zat hij met iedereen op kon schieten, behalve met Limburgers. Het is denk ik het gebrek aan tolerantie waar mijn vader zich aan ergerde. Maar aan de andere kant, elk weekend overspoeld worden door fietsers, motorclubs van mannen die tobben met een midlifecrisis en mannen met snorren in oude open stinkende autootjes vraagt natuurlijk ook wel heel veel van de tolerantie.

Eigenlijk petje af voor de Limburgers dat ze relatief zo aardig blijven.


Bron: http://mh2d.org/


Commentaar?

 

  19 september 2013

Henk deel 2
De vakjury van het Parool heeft Henk uitgeroepen tot "beste minister van een ingewikkelde club". Al heel lang ben ik lid van het Parool onder het motto 'Amsterdammer leest een Amsterdamse krant'. Maar het Parool is verworden tot een soort krantje voor (denk ik) twintigers en dertigers die niet meer zo goed kunnen lezen. En als ze al lezen het liefst niet meer dan 140 woorden. Daarin moet het Syrische probleem toch wel samengevat kunnen worden. Lifestyle, wonen en eten is wat de klok slaat. Nieuws over eten vind ik best leuk (leve Klootwijks Wilde Keuken of Michael Pollan met zijn regels), maar het bespreken van hippe en te dure restaurants vind ik niks. De meeste mensen kunnen dat toch niet betalen. Ga ik maar van uit, hoewel ik natuurlijk misschien gewoon een armoedzaaier ben.
De schaakrubriek van Max Pam is ook al verdwenen. En om nu lid te blijven voor de mediarubriek (Han Lips), het Laatste Woord en Dirk Jan gaat wel ver. Ik heb de krant dus inderdaad opgezegd. Met ingang van 6 november. Een vriend van mij zegt altijd over het Parool: "weet je wat zo fijn is aan het Parool? Je hebt 'm zo lekker snel uit."

Bron: http://www.verzetsmuseum.org/


Commentaar?

 

  17 september 2013

Henk bij P&W
Henk is een man van stavast. Zonder emotie roept hij de logische dingen waar niemand het mee oneens kan zijn. Althans, zo komt Henk over en ik denk dat hij het ook werkelijk meent. De bekende liberale mantra. De houding dat liberalen het primaat op de waarheid hebben zien we natuurlijk wel vaker. Dat heeft ermee te maken dat liberalisme geen echte ideologie is. Maar goed, Henk stelde dat de economische problemen en bijbehorende werkloosheid een gevolg is van een gebrek aan technici. Mensen kiezen voor de verkeerde opleidingen en dan worden ze werkloos. Larie natuurlijk, een heleboel mensen met een technische opleiding, vooral jongeren, kunnen geen baan vinden. Automonteurs, bouwvakkers, informatici, piloten. Moet ik nog doorgaan?

Voor het gemak heb ik Henks CV even bekeken. Zoals verwacht staat er niets technisch op. Niet eens een cursus bandenplakken. Het zou zomaar kunnen dat Henk z'n Havo heeft gehaald zonder één exact vak in het pakket! Want hij heeft een controleursopleiding gedaan bij het opleidingsinstituut van de belastingdienst. Daarvoor was hij stafmedewerker bij groothandels (meervoud). Stafmedewerker is meestal een mooi woord voor een onduidelijk beroep, onderdeel van het waterhoofd van het bedrijf. Niet echt de plek waar de zaken worden gemaakt zal ik maar zeggen.
Politiek is natuurlijk leiding geven aan mensen waarvan een groot deel hard werkt, maar ook een heel groot deel weinig uitvreet. Het is duidelijk dat Henk dat kan. En hij kan stoïcijns als een soort Pinokkio op Tv zijn boodschap herhalen.

Henk heeft ook geen technische opleiding gedaan en ook nooit iets technisch gedaan. Waarom niet?

Ik denk te weten waarom. Omdat ouwehoeren en waterhoofdbaantjes beter verdienen, heel simpel. En dat geldt in alle beroepsgroepen. Kijk, Henk, een verhaaltje uit een wereld die jij niet kent. Mijn vader was timmerman en mijn moeder huisvrouw. Later is ze wel wat gaan werken, maar door een ziekte op jonge leeftijd was ze daarin beperkt. Mijn vader bracht dus het geld in. Als er vriendjes bij mij thuis kwamen en ze wilden weten wat mijn vader deed vertelde hij ze: "je hebt drie soorten werkers: mensen met pakken, mensen met witte jassen en lullen met blauwe overalls. Jij mag raden waar ik bij hoor" Dat wisten mijn vriendjes natuurlijk niet. Maar mijn vader wel: "bij de lullen natuurlijk, ik ben timmerman." Mijn vader verdiende niet veel. Hij is één keer van baan veranderd in zijn leven. Hij wilde op z'n 63e met pensioen. Na 48 jaar werken had hij wat last van de knieën en ellebogen. Maar omdat hij één keer pensioenbreuk had gepleegd (jaja) zou hij dan teveel moeten inleveren. Dus werkte hij nog maar een jaartje door.

Ik heb ongeveer 15 jaar bij de overheid gewerkt, zowel bij het Rijk als bij de gemeente. Vele collega's heb ik met pensioen zien gaan. De oudste was 62, de jongste 55. En volledig aangevuld tot hun 65e. En Henk zich maar afvragen waarom mensen geen technisch beroep willen.

In de film Margin Call zie je dat een jong lid van het managementteam van een investeringsbank met berekeningen komt waaruit blijkt dat er een financiële tijdbom onder de bank ligt. De CEO vraagt naar de achtergrond van de jonge man. Hij blijkt een rocketscientist. De CEO vraagt zich dan natuurlijk af hoe hij bij een bank terecht is gekomen. De reactie is eenvoudig: rekenen is voor hem niet zo moeilijk en de bank betaalt een stuk beter dan de wetenschap of een baan als rocketscientist. Denk daar maar eens over na Henk.

Bron: nrc.nl


Commentaar?
  11 juli 2013

De wolf (2)
Enige dagen geleden (zie hieronder) stelde ik gekscherend dat het idee wolf in Nederland middeleeuwse sentimenten zou kunnen doen ontwaken. Gekscherend, want ik meende dat angst voor mensetende dieren in Nederland toch wel weg was en het grootste gevaar in de natuur inmiddels de teek was geworden. Of misschien is het wel de weerwolf. Of de associatie van wolven met tovernarij of hekserij. De Franse historicus Le Goff schreef ooit een boek De cultuur van middeleeuws Europa (Amsterdam, 1987), oorspronkelijk: La civilisation de l'Occident médiéval (Parijs, 1964) waarvan de strekking was dat de wereld of actieradius van de middeleeuwer bestond uit zijn of haar dorp en akker. Het omringende woud was het kwaad. Bestuurders (zowel wereldlijke als kerkelijke) en intellectuelen waren eigenlijk de enige mensen die veel reisden. Karel de Grote was constant in beweging.

In het bos woonde de wolf, de beer, de heks, de tovenaar, de rover. Het spreekt voor zich dat we nu weten dat inderdaad de rover en de beer lastige klanten waren voor de reizende mens. Vooral de rover dan.

En inderdaad gebeurt er waar ik bang voor was. De politiek en de middenklasse burgerij roert zich. Je zou bijna gaan denken dat de wolf voor instabiliteit zou kunnen zorgen. Voor je het weet is de wolf de oorzaak van verdere prijsdalingen van de huizen. Maar waar doel ik op? Beide stukjes komen uit Het Parool van 10 juli 2013.


Onvoorstelbaar dit. En weer van de VVD. Wat is dat toch voor partij? Waar komt dat eindeloze gezond verstand toch vandaan? En die reactie daaronder. Het kan ironie zijn dat ik dan niet helemaal begrijp. Ik hoop het maar.

Zie waar één canis lupus voor kan zorgen. Laat staan 10. Waar komt die angst toch vandaan?


Bron: commons.wikimedia.org


Commentaar?

  9 juli 2013

Dijsselbloem
"Vooral ouderen moet geld uitgeven" aldus minister Dijsselbloem in de Volkskrant. Dus is de stelling bij het programma Standpunt.nl 'het is terecht dat minister Dijsselbloem ouderen oproept om meer geld uit te geven.'

Ik ben het er niet mee eens. In de jaren '90 regeerde de PvdA en toen is de denivellering met volle kracht ingezet. Mensen met geld doen altijd alsof ze er hard voor gewerkt hebben. Ze vergeten dat mensen met weinig geld vaak ook heel lang hard gewerkt hebben (mijn vader was 45 jaar timmerman, daar word je niet rijk van) en dat veel mensen met veel geld vaak helemaal niet zo hard gewerkt hebben. Ze hebben bijvoorbeeld andere mensen hard laten werken, het is door een toevalstreffer en dat soort zaken. Zonder actieve overheid worden rijken altijd rijker en armer altijd armer. Iedereen weet dat, je hoeft er geen marxist voor te zijn.

Het beleid dat is ingezet in de jaren '90 heeft ervoor gezorgd dat de rijke toplaag steeds rijker werd en de middenklasse steeds meer schulden kreeg. Misschien niet zo dol als de VS, maar toch. Een probleem is dat wij in Nederland altijd denken dat we het allemaal zo goed regelen. De waarheid is dat we gewoon dingen niet willen zien. Want als je iets niet ziet hoef je er ook niets aan te doen.

Op papier hadden -en hebben we- een progressief belastingstelsel, maar in werkelijkheid weet iedereen dat de lagere middenklasse in loondienst de meeste belasting betaalt, eenvoudigweg omdat deze mensen geen mogelijkheden hebben om de kluit te belazeren of met behulp van de accountant legale wegen aan te boren om geen belasting te hoeven betalen.

Helemaal leuk wordt het als je ook nog eens het gebruik bekijkt. Rijken betalen dus minder belasting, maar ze maken wel veel meer gebruik van collectieve voorzieningen. Ze maken meer en langer gebruik van het onderwijs, ze gaan vaker naar (gesubsidieerde) podia, van concertgebouw tot bioscoop, ze weten allerlei voorzieningen en subsidies beter te vinden, ze rijden meer auto enzovoort.

Als je heel veel geld hebt is het niet nodig alles uit te geven. Dus als je relatief veel geld naar kleine groepen laat stromen en de middenklasse laat verdwijnen krijg je ooit grote economische problemen. Iedereen weet dat de welvaart van een land afhangt van de grootte van de middenklasse. De PvdA heeft ooit haar ideologische veren laten vallen en stelde zichzelf dit soort vragen niet meer. Misschien dachten ze dat ze klaar waren. Ze waren lui of in ieder geval niet meer alert. De internationale sociaaldemocratische beweging ook niet meer. Nu is het te laat en wordt gevraagd of de rijken alsjeblieft geld willen gaan besteden.

Als ik Dijsselbloem was zou ik gewoon maar accepteren wat z'n club ooit zelf heeft ingezet: weg met gelijkheid, leve de vrijheid. Dus als iemand z'n miljoen op de bank wil laten rotten moet-ie dat zelf weten.

Dijsselbloem. Bron: volkskrant.nl


Commentaar?
  8 juli 2013

Stukje schrijven (deel 3) en de wolf
Inmiddels is mijn artikel af. Het is een aardig stuk geworden (denk ik zelf) waarin ik de benadering van twee auteurs afzet tegen de ontwikkeling van het Engelse en Nederlandse koningshuis als onderwerpen van de massamedia. Binnenkort zal ik het hier ter beschikking stellen.

Maar eigenlijk wilde ik het hebben over canis lupus of wolf en nog meer precies canis lupus lupus, en dat is de Europese wolf. Ik weet maar van weinig dieren de latijnse naam, maar van mijn lievelingsdier natuurlijk wel. Van Sytze kreeg ik ooit een kleine pluche lupus. Moet ik even zoeken, dan kan ik er een foto van maken. Canis lupus lupus is terug! Eerst dacht ik inderdaad: komt-ie eindelijk naar Nederland en ja hoor, hij, oh nee, zij wordt natuurlijk plat gereden. Een beetje gelijk het lot van de Nederlandse otters. Volgens een positief gemutste bioloog bij het gereformeerde duo was dat alleen maar goed: als je doodgereden dieren vindt, zijn er meer. Maar bij die otters lag dat volgens mij anders. Of misschien weet ik niet precies meer hoe dat zat. Volgens mij zegt het toch helaas meer over de zeer beweeglijke en trekkende lupus en de hoeveelheid autootjes in Nederland. Die heel hard rijden! Want ik hoorde later een andere bioloog toevoegen dat wolven best wel uitkijken met oversteken, maar als een auto keihard rijdt (later meer) is het dier kansloos. Het dier is dus kansloos. Want daar waar hij/zij kan leven wordt natuurlijk keihard gereden. Ik bedoel: overal wordt te hard gereden. Ik bedoel: in Nederland is het allang niet meer normaal om je aan de regels te houden. Feitelijk bepalen de meeste mensen zelf wel wat ze mogen en dus ook doen.

In 1990 waren er 5,1 miljoen auto's, nu zijn het er 7,9 miljoen. Waar moet zo'n wolf gaan lopen?

Waarom willen we eigenlijk wolven? De kans is ontzettend klein, maar stel dat lupus straks het verwende dochtertje van de rijk getatoeëerde familie Karelse uit Nieuwengein omver duwt omdat ze lupus met een stok op zijn rug sloeg. Het land is te klein. Lupus zal dood moeten. Gelukkig zal het zo ver niet komen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat lupus Nederland wil.

Ik daag de bioloog uit snel een tweede te vinden. Ik weet het, ze zijn schuw, maar volgens mij laten ze sporen achter. Poep, voetsporen en dergelijke. Ik wacht. Vooralsnog homo sapiens - canis lupus lupus 1-0.

De dode wolf Bron: nrc.nl.


Commentaar?

 

  22 juni 2013

De iCloud
Het klink allemaal prachtig bij de Apple Zooi, maar eigenlijk is het voor de gewone dingen die mensen doen onzin. Zeker afgezet tegen wat je ervoor betaalt. Waarom zeg ik dat?

Ik heb voor een iPad3 circa 650 euro's neergeteld. Incl. een toetsenbordje en een beschermdingetje. Mijn zoontje wilde dat graag vanwege iMovie. Ik liet me overtuigen doordat de Apple mijnheer liet zien dat je de iPad best wel als een soort mini-laptop kunt gebruiken.

Voor het uitwerken van echte stukken, het maken van teksten, het betere ambachtswerk is een iPad niet gemaakt. De tekstverwerkers zijn niet goed en niet gebruikersvriendelijk, het switchen tussen programma's is onhandig. Maar daar staat tegenover dat het apparaat constant toegang tot allerlei info verschaft, ook je mailboxen. Dat laatste is voor veel mensen een pluspunt, maar niet voor mij. Want altijd ligt je digitale vriend ergens en hij zegt: "pak me dan." Bij een iPhone lijkt me dat helemaal vreselijk, dat is nog meer een slavenmeester, een dictator. Altijd bereikbaar betekent dat mensen (ook je baas en klanten) dat gaan verwachten. Geen wonder dat steeds meer mensen overspannen worden.

Maar alla, dat is nog iets van jezelf. Laatst werd echter echt vervelend. Ik had een hoeveelheid documenten op de iPad door de tijd heen gemaakt die belangrijk waren. Een stuk over Monarchia van Hans Dijkhuis en over een Het woord van Eer van Frits van Oostrom. Die waren plotseling verdwenen. Dat was eerder gebeurd met een deel van de mail. Daar kon ik nog vrede mee hebben. Die mail stond ook op mijn PC (waar ik wekelijks een backup van maak en veel belangrijke zaken zitten in de Dropbox), dus niet erg. Maar wel vreemd. Toen gebeurde iets wat echt vervelend was. Plots waren al mijn documenten gemaakt met Pages verdwenen. Op één document na. Buitengewoon merkwaardig. Maar geen nood: dagelijks schijnt er een backup naar de zogenaamde iCloud gemaakt te worden. Dus daar kon ik de documentjes even opvissen. U voelt het aankomen: er stond welgeteld één document, namelijk het document dat nog resteerde op de iPad. Het apparaat had ongeveer op het moment van de 'crash' een backup gemaakt. Volgens mij zelfs tegelijkertijd. Lekker is dat. Schijnbetrouwbaarheid.

Inmiddels zit er door een klein ongelukje een barstje in het glas van de iPad. Als Apple dit maakt kost dat meer dan 300 euro. Een halve iPad3.

Ik heb met mijn domme kop aan mijn zoontje beloofd dat wanneer hij 550 zou halen bij de Cito hij een iMac zou krijgen. Dat haalde hij dus. Tja, daar zit je dan. Die krengen beginnen bij ruim 1.300 euro. Nu gaat hij naar het technasium. Gelukkig overtuigde een vriend van me die wiskundige en programmeur is mijn zoontje, dat wanneer je echt aan de slag wilt met de computer je beter Linux kunt draaien. Apple is voor domme managerstypes en hysterische 'creatievelingen', meer analytisch ingestelde mensen die graag willen weten wat er nu gebeurt in die machine, zowel hard als zacht, kunnen beter met een gewone PC aan de slag.

Eerst ging hij twijfelen en inmiddels ziet hij het wel zitten. Mooi, dezelfde kracht, dezelfde functionaliteit voor de helft van de prijs. Misschien dat het er wat minder mooi uitziet, maar dat is dan jammer.


Commentaar?

 

  20 juni 2013

Stukje schrijven (deel 2)
Inmiddels zijn de gedachten over het betoog heengegaan. Ik heb besloten de media te zien als middel voor het koningshuis, maar een middel die bedoeld is om de pracht en praal te tonen. Bij huwelijk, kroning of inhuldiging is de media meer dan welkom. Daar waar het privéleven aan de orde is, wordt het ingewikkelder. Dat is ook niet raar: ons koningshuis wil als familiemonarchie tonen dat ze een voorbeeld voor ons zijn, een sprookje, waar het geluk vanaf straalt. Dat geldt zowel voor Nederland als voor Engeland. Het volk wil intimiteit, een blik achter de schermen; het koningshuis wil liever alleen het mooie sprookje laten zien, de buitenkant. De moderne ceremoniële monarchie is genoodzaakt een balans tussen deze twee aspecten te vinden. Dat is niet makkelijk met 3.000 woorden, maar het kan. Eerst kort beschrijven wat de ontwikkeling in Engeland is geweest van midden jaren '50 tot het einde van de 20e eeuw, vervolgens hetzelfde voor Nederland. Daar valt daarna wel wat over te zeggen.

Bron: wijblijvenhier.nl


Commentaar?

 

  17 juni 2013

Stukje schrijven
Het plan was eenvoudig. Een stukje schrijven over de monarchie en de gevolgen voor dit instituut van het televisietijdperk. Groot-Brittannië wordt vergeleken met Nederland. Leve de geschiedsschrijving. Het mogen maar 3.000 woorden zijn. En voor je het weet zit je dan met dit stapeltje boeken voor de neus. Los van de artikelen natuurlijk. En de documentaires, de hoofdbron. Een wel heel tijdrovende hobby...


Commentaar?

 

  16 juni 2013

Topinkomens
Verrassend nieuws: de topinkomens stijgen weer. Is dat nu echt verrassend? We sturen gewoon aan op het Anglosaksische model waarin een kwart van de bevolking letterlijk of figuurlijk "de tering kan krijgen." Hoe kan een regering met de PvdA dit nu toestaan? Machteloos zijn ze. Machteloos tegen deze minachting voor bijna iedereen, minachting voor de verzorgingsstaat, minachting voor de solidariteit. Wat zei Spekman vorig jaar ook alweer? "Nivelleren is een feest." Nou, Hans, ik denk dat het goed is om het te doen hoor. Maar waarom gebeurt het dan niet? Jullie worden eronder gehouden door die studentencorpsjongens van de liberale nachtmerriepartij. Snap je nou nog steeds niet dat die partij er voor de belangen zit van een paar procent van de bevolking? Namelijk de grootverdieners? Wat zeg je? Kleine ondernemers, ZZP'ers? Joh, die stumperds hebben allemaal op de rechtsliberalen gestemd en als dank zien ze de koopkracht van de mensen die het nodig hebben met sprongen achteruit gaan en de happy few steeds meer in de zak steken. Maar daar hebben die ZZP'ers en kleine ondernemers geen reet aan. Die hebben KOOPKRACHT nodig. Nou ja, worden de rechtsliberale stemmers gelukkig ook zelf gestraft: naar de bijstand die door hun partijtje ook nog eens wordt verlaagd. Dubbel genomen. Dom dom diepdom treurig volk.

Slecht presteren en jezelf toch meer salaris toekennen is in sommige samenlevingen natuurlijk volstrekt normaal, maar waarom accepteren wij dat? Omdat we denken dat er in de westerse wereld een economische crisis heerst. Maar niets is minder waar. Er is nog nooit zoveel geld geweest. Er is een gezagscrisis. Onze politieke leiders laten zich of voor het karretje spannen van de rijken en hun internationale belangen of ze laten zich gewoon een oor aannaaien. Dat laatste gebeurt bij de PvdA. Ze hebben niet door wat er gebeurt geloof ik. Pronk heeft zich al afgekeerd. Niemand binnen de PvdA trekt zich dat aan. Pronk wordt als een fossiel gezien. Maar Pronk weet heel goed waar hij het over heeft: de sociaaldemocratie is aan het verliezen, ze is in een doodsstrijd. Geen enkel ideaal zie je meer terug in de huidige politieke besluitvorming. Misschien even ter herinnering: de PvdA zit echt in de regering. Echt waar!
Deze gezagscrisis zou je uit kunnen breiden naar leidinggevenden binnen de overheid en het bedrijfsleven. Er zijn er bijvoorbeeld veel te veel, het is onduidelijk waarom ze verdienen wat ze verdienen, ze denken louter in procedures, ze zijn dommer dan hun personeel en wat ze moeten doen, namelijk leiding geven, kunnen ze niet. De meest assertieve, de grootste bek of mensen die het handigst zijn in het duiken voor verantwoordelijkheden komen bovendrijven en blijven daar ook.

Een modaal inkomen is 33.000 bruto. Als iemand 40 jaar werkt komt er in 40 jaar 1,32 miljoen bruto binnen. Laten we er voor het gemak (ik ben soepel) 1/3 afhalen. Netto is dat dan 0,88 miljoen. Het gemiddelde inkomen van topbestuurders (wie of wat dat ook mag zijn) bij 134 grote bedrijven (best veel grote bedrijven) was 1,13 miljoen. Dat is overigens 7,5% meer dan in 2012. Waarschijnlijk komt dat omdat die 134 onderzochte bedrijven het zo uitstekend hebben gedaan. Mooie winstcijfers, tevreden personeel, geen ontslagen, veel geïnvesteerd in opleidingen en aandacht gehad voor de maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dat is wel een stijging van, even rekenen, 90.000 (3 modale inkomens) waard natuurlijk. Goed gedaan jongens. En een paar meisjes. Jullie ook natuurlijk. En gefeliciteerd. Wel uitgeven dat geld. Liefst in Nedeland. Doe het voor jullie suikerneefje Rutte, de onnozele.

Die 1,13 zal bruto zijn, maar zoals bekend betalen in Nederland mensen met een modaal inkomen doorgaans veel meer belasting dan degene die daarboven zitten. Op papier niet hoor natuurlijk. Maar zoals ook nu weer: in werkverhoudingen doen mensen zelden wat ze met de mond belijden en papier is geduldig. Belasting betalen is een vorm van beschaving, maar bij een inkomen van een ton of meer houdt de beschaving meestal op. In het Volkskrantartikel staat dat een topbestuurder 18 à 19 keer zoveel verdient als een gemiddelde medewerker. Ik weet niet welke rekenlat er gebruikt is, maar volgens mij is het eerder 30 keer zoveel. IOf verdienen de mensen bij al deze 134 bedrijven 2 maal modaal? Hoe kan dat nu weer? Maar soit. De FNV vindt 19 keer al niet houdbaar. Maar de FNV is al net zo machteloos en ingekapseld als politieke zus PvdA. Ik hoor het straks Rutte -als hij even opstaat uit z'n Victoriaanse onzichtbaarheid- weer zeggen: "dat soort ontwikkelingen zijn niet goed voor het land." Daarna maakt hij een soort van grap, lacht er zelf heel hard om en verdwijnt weer. Ooit waren we reddeloos, redeloos en radeloos. Tegenwoordig zijn we stuurloos.

Bron: stand.nl


Commentaar?

 

  15 juni 2013

Claw Boys Claw
Als mijn geheugen me niet in de steek laat had ik Claw Boys Claw de laatste keer bekeken in 1985. In de Magnifiosi in Lisse. Ik meen dat we het ook wel Kubus noemden. Geen idee meer waarom. Een vriendin van me wees me erop dat ze in Paradiso op zouden treden. Ik aarzelde een paar seconden; het kijken naar bandjes uit de geschiedenis -we hebben het hier over bijna 30 jaar- kan dat niet alleen leiden tot teleurstellingen? Toen bedacht ik me dat ik een paar jaar geleden de Pixies had gezien in de bierhal en dat was erg leuk geweest. La La Love You (Doolittle, 1989) is nog altijd mijn favoriete nummer van de band uit Boston.

Op naar Paradiso. Het begon wat stroef. Van beide kanten. De nieuwere nummers worden beschaafd ontvangen (de veertigers zijn een beschaafde generatie blijkbaar), maar na Rosie, de enige hit van CBC, werden de klassiekers van stal gehaald. Ook mijn favoriete nummer Indian Wallpaper. Het was één groot feest. In één woord geweldig! Volgende keer weer!

O ja, nog even het voorprogramma. Stevige muziek met de naam BlackboxRed. De muziek en de samenstelling (vrouw met gitaar, man die hard op de drum slaat) en zelfs de naam doen denken aan de Blood Red Shoes. Heel aardig voor een liefhebber. Nog even wat meer zoeken naar een eigen stempel.

CBC. Bron: livexs.nl


Commentaar?

 

  14 juni 2013

Werkeloosheid
Mijn buurman is werkloos. Een goede vriend van me is werkloos. Binnenkort word ik zelf ook weer werkloos. Of werkzoekend. Dat klinkt positiever. Ik werkte ooit als gemeenteambtenaar. Dat geeft zekerheid (een ontslagperiode duurt toch snel een jaar of 6), maar ik miste op een gegeven moment uitdaging en spanning. Ik besloot docent te worden. Een risico, want ik werd docent maatschappijleer. Eerstegraads. Een vak dat niet veel wordt gegeven en waar behoorlijk wat aanbod voor is.

Ik haalde binnen de gestelde termijn mijn diploma. Of master zoals dat tegenwoordig heet in goed Nederlands. Ik vond ook werk. Weliswaar op tweedegraads niveau, maar dat deerde me niet.
Ik heb het goed gedaan. Ik kreeg al snel een hele moeilijke Vmbo-t 4 klas als mentor onder mijn hoede. De eindexamenresultaten van deze klas waren gemiddeld. Voor mijn vak waren de eindexamenresultaten iets onder het landelijk gemiddelde. En dan een heel klein beetje. Maar het gemiddelde was zeker voldoende. Op mijn school ismaatschappijleer 2 (het eindexamenvak maatschappijleer voor het Vmbo) afgeschaft als verplicht vak. Hierdoor neemt het aantal leerlingen maatschappijleer voor 2013/14 af. Een bezuinigingsmaatregel. Volgens de anciënniteitregel was ik degene die buiten de boot viel. En ik was de enige docent maatschappijleer met een tijdelijk contract. Eén en één is twee. Vervelend was dat ik werd weggezet als iemand die meer geschikt was voor lesgeven op eerstegraads niveau. Dat lijkt me heel leuk, maar het tweedegraads niveau ging me prima af. Als je een tijdelijk contract hebt met uitzicht op vast is het blijkbaar niet voldoende om te zeggen dat je slachtoffer bent van een bezuiniging. Of het is moeilijker. Maar ik moest me wel even vermannen en niet de verkeerde conclusies trekken. Ik vind het lesgeven leuk, soms best moeilijk, maar ik ben een volhouder en een creatieve geest. Dat weet ik van mezelf. En ik kan het. Ik ben niet altijd gemiddeld in mijn aanpak, maar ze leren wel wat. Niet altijd wat in de boekjes staat, maar dat is weinig waardevol voor de toekomst. Vind ik.

De leerlingen beoordeelden me ook als een vakbekwame en leuke docent. Daar moet ik dan maar op vertrouwen.

Nu ben ik gewend om de laatste jaren van contract naar contract te hobbelen, maar de onzekerheid voelt nu iets onaangenamer dan eerder.

Ondertussen ben ik dus nu ook (weer) aan de beurt. En in mijn omgeving zie ik het ook: steeds meer mensen raken hun baan kwijt. Capabele integere hardwerkende goed opgeleide mensen.
Het is dan ook ergerlijk om te zien dat de mensen waar wij ons mandaat aan geven zo weinig doen. Wat hoor je van de politiek? Wat zie je? Bezuinigingen, bedacht door liberale koorknapen. Je zou je hond er nog niet aan toe vertrouwen. Voor je het weet hebben ze hem verkocht. Ze kijken naar Europa. Ja mensen, we kunnen alleen toch niks... En je nog steeds een schuldgevoel aanpraten als je geen werk hebt. Lui ben je. Een kneus. Een nietsnut. Een uitvreter.
Europa zorgt er nu vooral voor dat we niet kunnen devalueren. In het verleden een sterke ingreep om de economie te stimuleren. We zitten gevangen in de spiraal bezuinigen - minder bestedingen - minder arbeid - minder belastinginkomsten - meer uitgaven voor sociale zekerheid - bezuinigen. En dat allemaal om de belangen van de grootverdieners en de banken te beschermen. Bedrijven die bedrijfsvoering waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid een rol spelen allang aan de wilgen hebben gehangen.
We zijn gevangen in de wurggreep van het liberale marktdenken.

En waar houdt de politiek zich de afgelopen twee dagen mee bezig? Met de commissie in- en uitgeleide en het erbuiten houden van Geert Wilders. Natuurlijk een schande, om maar even een Wilderiaanse term te gebruiken, begrijp me niet verkeerd en alweer een bevestiging dat de rechtsliberale partij een partij is met leden die onbetrouwbaar zijn en zich voor het karretje laten spannen van belangen van zogenaamde belangrijke (zeg: rijke) mensen en bedrijven.
Maar wanneer gaan ze nou eindelijk eens serieus onderzoeken hoe we in Nederland met deze crisis om kunnen gaan? Ik wil daden zien! Verantwoordelijkheid! Ik wil dat de politiek de steeds groter wordende ongelijkheid niet accepteert! Want dat duwt ons land alleen maar richting de bananenlanden. Niet alleen "met de mond", maar met daden. "Heet in de mond, koud in de kont" noemde een oude vriend dat. Niet alleen huurders en sociale minima pakken. Ook de hypotheekrente. De economie is geen argument hier. Want al deze ingrepen hebben gevolgen voor de koopkracht en dus voor de economie. Of doe het gewoon allemaal niet. Misschien is dat wel het allerbeste. Want zoals het nu gaat gaan we echt naar boven de 10% werkloosheid. Het is nu 8,2%.

Werkloosheid jaren '30, bron: cbs

Werkloosheid jaren '80, bron: cbs

Werkloosheid laaste jaren, bron: cbs


Commentaar?
  9 juni 2013

Tennis
Ik vind tennis een hele domme sport. Vandaag hoorde ik dat Nadal Parijs heeft gewonnen. Met twee vingers in z'n neus. Hé, was dat niet de man waar aan getwijfeld werd? Een jaar weg geweest. Weer terug. Daarna nog wat langer weg. Is het niet zo dat kenners weten dat wanneer een tennisser een tijdje weg is dat het twee redenen kan hebben: a) hij/zij heeft echt wat of b) hij/zij is geschorst wegens dopage. Terwijl de wielrenner openlijk (soms zelf door het publiek zelf) wordt berecht, worden tennissers geschorst. Maar die schorsing wordt niet bekend gemaakt. "Tjonge" zeggen de verslaggevers tegen elkaar in Langs de Lijn op Radio 1. "Die Nadal, een jaar bijna niet spelen, hij leek misschien afgeschreven en nu slaat-ie iedereen met twee vingers in de neus van de baan." Geen journalist stelt een vraag. Hoe kan dat? Net zoals het bij het wielrennen ging. Wiens brood men eet, wiens woord, enzovoort. Ik heb geen verstand van tennis, maar gelukkig gebruiken alleen wielrenners doping.

Bron: http://lescahiersdutennisenpension.blogspot.nl


Commentaar?

 

  30 mei 2013

Fietsen in de Eiffel

Eerste fietstocht(je)
Ik verbleef enige dagen met het gezin in de Eiffel. Ik zeg zelf altijd Duitse Ardennen, maar vooruit. Je kunt er prima fietsen. Lekker rustig, ook met auto's. De stijve correctheid van de Duitser blijft wat moeilijk, maar ze houden wel rekening met je in het verkeer.
De eerste fietstocht was een klein rondje om in te komen. Vanuit Gerolstein ga je een stukje de 410 op richting Prüm, maar vlak voor de spoortunnel ga je naar rechts richting Mullenbron en Oos. In Oos duiken de groene fietsbordje op. Die volg je naar Büdesheim, Schwirzheim, Gondelsheim en Prüm.
Ik ging voor deze keer terug langs de 410. Recht zo die gaat, maar niet zo leuk. Daar mag flink doorgereden worden door auto's. Beter is meer naar het zuiden rijden, maar ik wilde nu even wat tijd terugwinnen. Dit was een klein tochtje uiteindelijk.

Tweede fietstocht
Birresbron via de fietsroute. In centrum Gerolstein kan de fietsroute worden opgepakt bij het treinstation, om precies te zijn: de route loopt erachter langs. Maar het kan ook anders. Vanuit Gerolstein gewoon weer de 410 opzoeken richting Prüm. Wanneer je bij de spoorbrug op de 410 staat moet je richting Prüm onder de tunnel door, dan bij Lissingen gelijk rechts en de brug over de weg en het spoor over. Dan kom je bij de groene bordjes van de fietsroute. Fiets hierlangs naar Densborn. Daar ga je linksaf richting Meisburg. Dat is een klim van 5 kilometer, af en toe pittig. Ik ben niet rechtsaf naar Meisburg gegaan, maar linksaf richting Salm. In Salm richting Büscheich aanhouden. Vooral het eerste stukje na Salm gaat sterk omhoog. Uiteindelijk kom je op ca. 640 meter. Je kunt nu gewoon naar Gerolstein uitrijden. Dat is een fijne lange afdaling. De teller kan naar de 70.

Derde fietstocht
In het algemeen: tegen de richting van de tweede tocht in. In Gerolstein ga je naar het treinstation. Zorg dat je aan de andere kant van het water komt. Ga dan naar rechts (richting centrum van het stadje). Langs het zwembad omhoog richting Büscheich. Van Salm reed ik richting Densborn en Mürlenbach. Ik wilde snel naar links richting Weidenbach. Maar die afslag miste ik, dus ben ik doorgereden en heb ik bij de volgende splitsingen Meisburg aangehouden. Vandaar naar Desserath, Deudesfeld en Bettenfeld. Vanaf daar heb ik Eischenschmitt aangehouden. Je gaat nog een keer flink naar beneden en nog een keer flink naar boven. Daarna Kyllburg aanhouden. In Kyllburg de fietsroute zoeken naar Gerolstein. 26 kilometer naar het noorden. Dat is een mooie fietsroute, prima. Vlak. Je volgt een spoorbaantje. Uiteindelijk 86 kilometer door een mooie afwisselende omgeving.

Vierde tocht, om het af te leren
Na een uitstapje naar Trier besloot ik nog een klein stukje te fietsen; om het af te leren. Ik reed van Gerolstein richting Müllenbron en Oos. Van Oos reed ik richting Duppach, maar daar was de weg afgesloten. Ik reed uiteindelijk via Kalenbon naar Duppach en moest daar gewoon weer terug. Ik besloot dan maar de weg richting Oberbettingen en Hillesheim te nemen. Van Hillesheim kan je dan weer een fietsroute nemen via Bolsdorf en Dohm langs Pelm en Gerolstein.

De fietsroute loopt vooral langs het riviertje de Kyll en de spoorlijn. In Gerolstein kan je dan ook bij de brug vlakbij het station de fietsroute vinden. Daar kan je richting Kyllburg of richting Hillesheim. Deze fietsroute is ook heel goed te doen voor de minder sportieve fietser. In Gerolstein kunnen bij de VVV fietsen met een hulpmotortje worden gehuurd.

De omgeving van Gerolstein. Of kijk hier.


Commentaar?
  20 mei 2013

Anouk
Is 9e geworden op het Eurosongfestival 2013. Iedereen is vol lof. Het beste resultaat sinds 1999 en daar mogen we dus trots op zijn. Toen werd Marleyne 8e met het liedje One Good Reason. Overigens was Nederland het jaar daarvoor 4e geworden; Edsilia Rombley haalde 150 punten en werd 4e. Het valt mij allemaal een beetje tegen. Ik moet toegeven dat Denemarken het liedje had dat het meest in je hoofd doorzeurde. Maar het liedje van Anouk heeft natuurlijk veel meer kwaliteit. Dus won Denemarken en dat viel me eigenlijk wel een beetje tegen.

Bron: nl.wikipedia.org


Commentaar?
  14 mei 2013 Volgens de Volkskrant gaat Anouk eenvoudig naar de finale
Zou het? Redeneren de schrijvers (Julien Althuisius, Chris Buur, Loes Reijmer) niet teveel vanuit het idee dat goede liedjes iets toevoegen, kwaliteit hebben? Zeg maar: voldoen aan normen ooit ontstaan in de jaren '60 en '70 door bands als The Beatles en Led Zeppelin, door personen als Bob Dylan, Elvis Presley en David Bowie? Zouden zij in hun tijd kans hebben gemaakt bij een songfestival? Het antwoord is misschien. Want toen bepaalde een vakjury nog wie er punten kreeg. Nu gaat het voor 50% via een vakjury en 50% via stemmen door de inwoners van een land. Had je vroeger al politiek-nationale overwegingen bij stemmen (Griekenland en Cyprus die elkaar altijd 12 punten gaven, Nederland en Duitsland die elkaar nooit punten gaven, etc.), in de huidige tijd is dat misschien nog wel erger door de stem van het volk. Zo geven landen met een grote Turkse gemeenschap Turkije altijd opvallend veel punten en zijn de (voormalig) Oost- Europese landen altijd heel vriendelijk voor elkaar.

De auteurs hebben punten gegeven. Iedereen krijgt een cijfer, één land ook voor de vorm: Oekraïne. Vermoedelijk omdat het liedje wel aardig wordt gevonden, de vorm niet. Hoe dan ook, Anouk krijgt een 8,5. Als rivalen moeten we volgens de Volkskrant noteren Oekraïne (7,5), maar die krijgen voor de vorm een 4. Voor wat het waard is. Landen die een 7 krijgen zijn: Wit-Rusland, Montenegro en Rusland. Opvallend genoeg allemaal Oost-Europese landen. Anouk zal de finale denk ik neg wel halen, maar de overwinning lijkt ze me kansloos. Het gaat niet om de kwaliteit van het liedje, dat is allang bekend.
Wat ik bij mezelf bespeur is dat ik jáááren geen enkele interesse heb gehad voor het Eurovisiesongfestival -zoals het officieel heet, maar nu plotseling wel. En dat komt door Anouk. Toch op een opvallend persoon, rock & roll, generatiegenoot.

Gezien de beschrijving en de bijgeplaatste afbeelding zet ik mijn geld op Montenegro. Geen idee wat ze zingen, de mannen kunnen het ook helemaal niet, maar het is seksistisch, de mannen zijn van het type "eigenlijk hoor ik in de bajes, maar ik ben slim genoeg om eruit te blijven" en het is duidelijk dat de vrouwen deze mannen willen. Ze willen letterlijk ervoor vechten. Dat allemaal gecombineerd met stevige dubstep geeft dit Who See een goede kans. Het is afstotend, kwalitatief tenenkrommend, normloos, voer voor cultuurpessimisten. Een grote kanshebber dus.

Kijk hier het liedje.

Lees hier het juryrapport van de Volkskrant.


Commentaar?
  17 april 2013

Geitenmelk
Een vriend grapte altijd "hé je hebt geitenmelk op je broek, gna gna." Geitenmelk was vroeger iets raars, nu is het gewoon te koop bij Albert Heijn. Ik hoorde dat geitenmelk voor een boer 60 cent oplevert. Per 100 kilo dan... Ik heb het hier even nagekeken. Het klopt. Het is een recordprijs. Volgens mij betaal je bij de Appie voor een litertje iets van 1,60 per liter. 1 liter is ongeveer 1 kilo. 100 liter is dus zo'n 160 euro's. Dat betekent dat wij 267 keer zoveel betalen als een boer betaald krijgt. Wie het me kan uitleggen mag het doen. Ik heb het idee dat er iets niet klopt. Maar wat het is weet ik niet. Ik ben geen econoom. Hoewel: wat weet een econoom eigenlijk?

Nou ja, mij valt het vooral gewoon op.


Commentaar?
  17 maart 2013

PvdA
En plotseling wond ik me vreselijk op. De plannen voor huurverhogingen oplopend tot ik meen 6,5% exclusief inflatiecorrectie zijn door de Eerste Kamer. Wij gaan dat betalen. Mijn partner is iets met computers op een universiteit en ik een deeltijd leraar op een Vmbo (theoretisch, kader en basis).
Inflatiecorrectie doen de meeste loonslaven in het veld al een tijdje niet meer aan, wij al zeker niet. Bijdragen mag wel. Wij wonen in een huurwoning, omdat wij niet geloofden in het idee dat een huis kopen risicoloos was. Sterker nog: wij denken dat je altijd risico loopt. Ook al denk je van niet. Het is helemaal nog niet zo lang geleden dat de meeste mensen hard moesten werken voor weinig geld. Toen ik op mijn werk ooit stelde dat de hypotheekaftrek de markt ziek maakte werd ik uitgelachen en iemand zei: "ik gun jou ook een eigen huis." U zult begrijpen dat ik weinig medelijden heb met huizenbezitters met restschulden. Had maar opgelet op school en denk zelf eens na!

Maar nu even de huidige tijd. Ik heb op de PvdA gestemd. Want dat doe ik altijd. Al sinds 1984, het jaar dat ik 18 werd. Ik heb tussendoor een paar keer naast het potje gepiest: één keer op GroenLinks bij de Gemeenteraadsverkiezingen (weet niet meer waarom) en één keer op het CDA voor het Stadsdeelbestuur. Dat was eenvoudigweg omdat ik eens was gaan bekijken wat de partijen voor het stadsdeel hadden bedacht. De enige partij die er serieus wat over op papier had gezet was het CDA. Als beloning kregen ze mijn stem. En nu zit mijn partij(de PvdA) in de regering met de VVD. De VVD, de partij die in alles voorstaat wat deze crisis heeft veroorzaakt en nu erger maakt. De VVD en de sociaaldemocratische PvdA riepen iets over nivelleren. Gelooft u dat nog? Inkomensverschillen worden groter. Dat zal niet zomaar blijken uit de staatjes, maar ik voel het, zie het, merk het, voorzie het. De bonuscultuur blijkt iedere keer weer te bestaan, de salarissen bij banken (u weet wel, die dingen waar we niet meer zonder kunnen en DAT weten ze heel goed) gaan weer hard omhoog.
En daar staat onze goedlachse premier: "schande". En daar staat onze goedlachse PvdA-leider. "Schande". Maar gebeurt er iets? Niks gebeurt er. Niks niks. De markt hé. Laat maar gaan. Als het mis gaat mag de markt z'n werk ook niet doen: namelijk die bankiers laten creperen. Nee, dan komt de overheid ze redden. Een soort WW voor banken. Maar dan een wat hogere dan die voor het plebs. Anderen moeten daar dan voor bezuinigen.

Het enige dat ze kunnen verzinnen is de verzorgingsstaat nog verder uithollen, nog verder langzaam de nek omdraaien. En dat met de PvdA in de regering. Dat kan toch niet? Waar zijn de idealen gebleven? Verheffing! Nivelleren! Werk! Een sterke betrouwbare overheid!?

De gezondheidzorg is uitbesteed aan de wolven. Sindsdien schrijven artsen met de vork en zijn de kosten voor de gezondheidszorg verdubbeld. Omdat er wat oude mensen bijkomen? Welnee, omdat het systeem niet deugd en rot is. Hoe simpel kan het zijn? Je trekt je als overheid terug. De controle van de overheid is weg. De markt bestaat niet, want mensen kiezen in de ambulance meestal niet voor een ziekenhuis verderop waar het goedkoper is. De verzekeraar betaalt de meest absurde dingen wel voor een bepaalde groep mensen en allerlei basiszaken niet voor een bepaald slag mensen. Denk aan de tandarts. En met de laatste bedoel ik niet de meest welvarende mensen. Maar veel wordt gewoon vergoed. Mijn vader werd gedotterd. Hij kreeg een rekening thuis. Daar belde hij me over op. Er stond iets van €100.000,- op de rekening. Dat zijn bedragen waar je van duizelt. U begrijpt dat wij allemaal dat nog steeds opbrengen. Vroeger betaalden we belasting aan de staat, nu aan de ziektekostenverzekeraar, alleen heet het nu premie. En die verzekeraar concurreert zogenaamd. En volgens de liberale wetten wordt dan alles beter. De gezondheidszorg is nu twee keer zo duur als 10 jaar geleden. De kwaliteit is niet echt veranderd. Met dank aan de marktwerking wordt een groepje mensen snel rijk en de rest krijgt een middelvinger. En we betalen met z'n allen steeds meer.

Ik eis dat de PvdA wat gaat doen. De hypotheekrente moet verdwijnen, gewoon binnen nu en 10 jaar. Niet wat ze nu doen, belachelijk. De huurders laten betalen voor 1,75 mld extra in de staatkas is een schande. Haal het maar bij de grote bedrijven die nauwelijks belasting betalen in deze steeds meer Anglosaksische bananenrepubliek. Want wat is het politieke doel van huurverhogingen? Dat mensen meer gaan kopen? Ha, dan moeten eerst de huizenprijzen dalen. Want die zijn nog steeds minstens 20% teveel waard. Wij kunnen niks vergelijkbaars kopen, we krijgen daar helemaal geen lening voor. De renteaftrek blijft wel bestaan. Die kost de gewone belastingbetaler zonder eigen huis nogal wat. Hoe wordt dat gelegitimeerd? En doe eens wat aan die bonuscultuur. Hoe kan dat nu gewoon blijven bestaan bij banken die van de staat zijn? Slapte, een overheid met een minderwaardigheidscomplex, opgelopen na de 30 jaar durende neoliberale mantra dat de overheid slecht is, dat ambtenaren slecht zijn en het bedrijfsleven goed. Daar zijn ze slimmer, slagvaardiger, assertiever, egoïstischer, immoreler, normlozer, hebberiger, zuiniger (haha), sterker. We weten nu wat er van waar was. Mensen met een wollig ideetje gebakken lucht konden in een paar maanden zoveel verdienen dat ze nooit meer hoefden te werken. Daar krijg je een hele zieke staat van. Een staat die zich langzaam maar zeker weer gaat richten op mensen met krachtige ideeën over een krachtige staat. En we weten wat dat voor mensen kunnen zijn. Kom op PvdA. Jullie moeten daar iest aan doen. De gezondheidszorg moet gewoon weer bij de overheid komen te liggen. Klaar. Daar hoort het.
En o ja: vergeet ik nog dat studeren straks weer alleen voor vermogenden wordt. Goed zo. Verheffing, waar heb ik dat eerder gehoord.

Pak het aan! Want anders moet ik straks toch echt op Roemer stemmen. Dat het zover moet komen…


Commentaar?


  28 februari 2013

Ajax
Zondag bezocht ik weer eens een wedstrijd van Ajax. Op uitnodiging van een kennis. Een mooie plek. Omdat mijn eigen zoontje wel graag voetbalt, maar liever een boek leest dan een voetbalwedstrijd bekijkt, nam ik een voetbalgek zoontje van een vriend mee. De negenjarige keek z'n ogen werkelijk uit. Ik kan me nog herinneren dat ik wanneer ik zelf vroeger naar grote voetbalstadions mocht ik ook vreselijk onder de indruk was. Zelfs bezoeken aan het Haarlem-stadion staan in het geheugen gegrift. De Jan Gijzenkade blijft een magische klank houden. En dan is de Arena nog wel even andere koek.

We zaten dicht op het veld, dus de vallende sneeuw viel op ons. Het was bitterkoud. Het dak was open. Terecht, voetballen doe je niet onder een dak. De wedstrijd was slecht, Ajax miste nogal wat kansen, stond heel lang met 0-1 achter en maakte in de 85e minuut toch nog 1-1. Tegen een pover spelend Ado. Regelmatig dacht ik: "waarom niet lekker warm op de bank thuis met een kop koffie?" Ik begrijp m'n zoontje dan wel. Ik moet wel even zeggen dat ik respect heb voor die mensen in dat vak die gewoon hun club luidt aan blijven moedigen van het begin tot het einde. Wat er ook gebeurt. Dat vind ik bijzonder. Mede daardoor had de kleine voetballiefhebber een prachtige middag. Hij had z'n helden gezien, de sfeer van een groot voetbalstadion geproefd. Een middag die hij nooit meer zal vergeten, daar ben ik me van bewust. En dat maakt alles weer ruimschoots goed.


Commentaar?

 

  27 februari 2013 Calexico
Vrienden wezen me erop dat Calexico zou optreden. Op naar het Paard van Troje. Van 1994-2000 woonde ik in Den Haag. Op de Laan van Meedervoort, daarna op de Dunne Bierkade en ten slotte op de Delftselaan. Zoals u ziet, niet bepaald een stijgende lijn in woonstatis en dat klopte ook wel. In mijn geheugen was het Paard zelden open in die tijd. Volgens wiki -wat een mens al niet opzoekt- was het Paard dicht van 1999-2003. Ik twijfel er geen moment aan, maar in mijn geheugen was het Paard bijna al die jaren dat ik in Den Haag woonde dicht. Ik ben er zeker een keer geweest, maar weet niet meer naar welk concert. Het kan ook een dansavondje zijn geweest. Hoe dan ook, donderdag 21 februari jl. was ik er weer. Een concert van Calexico. Erg leuk. Het begon wat stroefjes, maar de heren kregen er gaandeweg steeds meer zin in. En het is dan ook een leuke band. We horen Californië, Arizona, Mexico. Krachtige blaaspartijen. John Convertino is een uitstekende drummer. Twee uur prima entertainment. En echte muziek. Opmerkelijk: nooit eerder zag ik zo een gemêleerd publiek. De leeftijd varieerde van -schat ik- 20 tot 70. En netjes verdeeld. Er is nog hoop voor de goede smaak.

Bron: touchandgorecords.com


Commentaar?

  13 september 2012 De staat van Nederland

In de Stadsschouwburg Amsterdam bezocht ik met mijn partner de staat van Nederland. Het was de bedoeling dat 5 sprekers op basis van feiten over bepaalde politieke beleidsvelden een soort van stemadvies zouden geven. Het openingswoord werd gedaan door Maarten van Rossum (vermeld zonder titels, dat zal hij niet gewild hebben blijkbaar). Hij deed dat op de hem bekende manier. De VVD werd afgezeken, vooral door hun denkbeelden als onlogisch en onnozel af te schilderen. Nu was het publiek een beetje te beschrijven als allerlei intellectuele en sociale lagen door elkaar, maar wel Amsterdams links. Dit was mede te danken aan een tijdelijke aanbieding: een kaartje van €19,50 voor €12,50. Een vertegenwoordiging van de intellectuele éminence grise uit de bekende grachtengordel was zeker aanwezig. De woorden van Van Rossum werden dus met instemmend gegrinnik ontvangen. Later zou blijken dat dit het meest duidelijke stemadvies was, maar helaas niet gebaseerd op feiten. De gastvrouw vroeg hem te stoppen, maar Van Rossum bleef praten. Totdat iemand in de zaal riep: "stop er nu gewoon mee." Van Rossum keek even en stopte onmiddellijk. Grappig.

Prof. dr. Sweder van Wijnbergen besprak Europa en de Euro. De problemen zijn: het mechanisme van de kapitaalmarkt en de budgetdiscipline; het gebrek aan convergentie, ook economisch, en het draagvlak bij de bevolking. Hij stelt dat Europa versterkt moet worden, het Nederlandse BNP is voor 50% afkomstig uit Europese activiteiten. Kortom: Europa moet, maar meer budgetdiscipline is noodzakelijk. Europa moet meer bevoegdheden krijgen, maar dit staat of valt bij draagvlak. Het beleid moet middels referenda daadwerkelijk worden gelegitimeerd. Aan de politici de taak de bevolking hiervan te overtuigen. Stem dus pro Europees, dat is de boodschap.

M. van Rossum. Bron: krantvanflevoland.nl

Prof. dr. Margo Trappenburg laat zien dat Nederland 12% van het BNP uitgeeft aan zorg. Meer dan vergelijkbare landen. Even tussendoor, het Nederlandse BNP bedraagt 768.704 miljoen. Opvallend is dat de consumptie van gezondheidszorg redelijk laag is, maar de salarissen in de gezondheidszorg heel hoog. Waar het gaat om huisartsen en specialisten. In de jaren '80 was de huisarts een duidelijke poortwachter, er was sprake van budgettering en er waren heldere professionele richtlijnen. De markt heeft deze mechanismen uitgeschakeld. Conclusie: de marktwerking geeft slechte resultaten. We mogen zelf concluderen dat dit leidt tot een links stemadvies. Overigens bleek in de nazit dat Van Wijnbergen het hier absoluut niet mee eens is.
Een zwak punt is dat in de 12% de kinderopvang is meegenomen.

Prof. dr. Hugo Priemus stelt eenvoudigweg dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt naar flexibele arbeid ervoor zal zorgen dat de vraag naar huurwoningen zal toenemen. De koopwoningen zullen nog eens 20% in waarde afnemen. Er moet dus worden geïnvesteerd in de huurmarkt, daar ligt de toekomst! Hij toont dat de plannen van de SP en de VVD de plank misslaan. Vooral GL doet het hier goed.

Prof. dr. Ton Wilthagen ziet een tweedeling ontstaan tussen mensen met een vaste baan en mensen met een tijdelijke baan. Nu al heeft 1/3 van de werkenden een tijdelijke baan (of iets dergelijks), onder jongeren is dat zelfs meer dan 50%. Mensen met een vaste baan ontvangen vaak door de werkgever betaalde scholing, anderen niet. Doordat er steeds meer werknemers komen met een flexibele baan neemt het kennisniveau af. Het menselijk kapitaal komt in gevaar. Daarmee doemt een scenario op dat Nederland op termijn een lagelonenland dreigt te worden. Een echt stemadvies krijgen we niet.

Prof. dr. Jaap Donkers spreekt over onderwijs. Vwo'ers doen het internationaal gezien ondermaats, VMBO'ers bovenmaats. Hij ziet als oorzaak voor het eerste de toename van Engelstalig onderwijs en de afname van eerstegraads docenten. Het VWO moet zich eenvoudigweg richten op prestatie, er moet harder worden gewerkt. Kennis moet voorop staan. Als er al een stemadvies was heb ik hem gemist.

Het was een interessante avond, met inspirerende minicolleges (zo heet dat). En we moeten volgens deze mensen linksmidden stemmen, dat is duidelijk. Maar rechtse politici zullen zeggen dat deze mensen gewoon proberen te overtuigen vanuit hun eigen linkse gedachtegoed. Best te verdedigen ben ik bang. Hoewel ik zelf wel links stem, maar dat deed ik altijd al.

Wat ik miste was de vergrijzing, toch een groot sociaal vraagstuk.


Commentaar?

 

  17 augustus 2012

Sportzomer
Ik heb de eerste dagen van de OS niet gezien, het tweede deel wel. Ik houd best van sport, maar blijf gereserveerd over bepaalde prestaties. Ik vond dat Britten bij jurysporten wel goed wegkwamen -bij de steekproeven die ik heb gezien: boksen en die sport met die huppende paardjes. Beide keren had ik geen goed gevoel. Ook blijf ik denken dat veel van de sporters stijf staan van allerlei middelen die eigenlijk niet mogen. Het valt me ook op dat kneusjes altijd worden gepakt (Oezbeken, Syriërs) en de grote landen nauwelijks. Technische sporten zie ik daarom veel meer zitten. Sporten waarbij ik vermoed dat dope weinig helpt. Taekwondo misschien? Hockey eventueel? Sowieso teamsporten... Zouden die wat aan dope hebben? Vast wel ergens, maar fietsers, gewichtheffers, al die atleten en gymnastiekbeoefenaars, roeiers, zwemmers en noem maar op hebben er zeker iets aan. De belangen zijn groot, wat niet weet wat niet deert, de dokter is knap, de roem is groot, met een medaille ben je plots heel belangrijk, zonder ben je niks, 12 jaar oefening en onthouding en dan moet het op één of een paar momenten gebeuren. Je moet wel erg stevig in je schoenen staan wil je niet wat experimenteren met wat helpende middeltjes.
Dat is dan ook het prettige aan voetbal: daar heb je toch het gevoel dat dope er niet toe doet. Of in ieder geval niet zoveel. Het vervelende is dat voetbal weer volledig verrot is door de financiële belangen. Mensen die in een normale wereld in het gevang zouden zitten kopen lachend een voetbalclub om zich een beetje Napoleon te voelen. Voetbalclubs zijn bedrijven, maar ze gaan net als banken om de een of ander reden zelden failliet. En hoe zuidelijker je in Europa komt hoe groter de schuld mag zijn.
Het leven is eenvoudiger dan vaak wordt gedacht. Manchester United had een schuld van 541 miljoen euro (bron: nos.nl). De club is de beurs op gegaan (Wall Street) om meer vermogen binnen te halen. Er werd 233 miljoen euro binnengehaald. Minder dan gehoopt en verwacht. Blijft een schuld bestaan van ruim 300 miljoen. Deze club koopt Van Persie, toch niet de beste speler in Nederland, laten we wel wezen (ook al zeggen kenners 'hosanna', maar als er echte verdedigers in het veld staan zie ik Persie zelden iets doen of raken), voor 25 miljoen. Zijn salaris wordt, begreep ik, 25 mille per week. Dus zeg 1,2 miljoen per jaar. U weet wel, voor de man die in oranje speelt als een beginneling en nu op de bank mag zitten.
Dit kan omdat die andere bank geduldig is en die bank kan geduldig zijn omdat wanneer een faillissement dreigt de staat bijlegt. Want de bank mag niet failliet. M.a.w.: u financiert dit soort fratsen. Ik ben geen aanhanger van de SP, maar het vermoeden dat veel mensen dit door hebben kan wel er wel eens voor zorgen dat de SP de grootste partij wordt. Niemand met hersenen ziet dat met vreugde tegemoet, maar dat krijg je ervan wanneer je de middenklasse laat versloffen en steeds meer voetjevrijt met het Angelsaksische systeem. Formeel hebben wij een progressief belastingsyteem, maar iedereen weet dat de middenklasse doorgaans betaalt en de rijken vooral terug ontvangen.
De verzorgingsstaat is ontstaan om te voorkomen dat we mekaar de hersens inslaan, zoals ooit in de 20e eeuw. Laten we er zuinig op zijn. En laat de overheid weer verantwoordelijkheid nemen. Voor goed onderwijs, voor de woningbouw en voor een sobere gezondheidszorg. De markt gaat dat echt niet doen...

Commentaar?

 

  9 juli 2012

De Tour
Nou, het lek is boven. Kenners (de voorzitter van de Nederlandse Wielerunie en Bart Voskamp) stellen dat Sky een 'groot budget heeft, professioneel zijn, goed voorbereid en bestaat uit perfectionisten.' Maar wij weten, zeker in een Olympisch jaar dat in Londen is: Sky heeft de grootste apotheek. Ik betrap me erop dat ik het jammer vind dat ik zo denk, maar ik denk echt zo. Toch blijft het wielrennen leuk. Merkwaardig. Tom van het Hek stelde vast 'als renners bij een Nederlandse ploeg komen rijden gaan ze langzamer, als ze weer weg gaan gaan ze weer harder. Ik heb er geen verstand van maar er wordt gefluisterd dat dat komt omdat Nederlandse ploegen te netjes zijn.' Daar konden Voskamp en de voorzitter van de Nederlandse Wielerunie (sorry ik weet z'n naam niet) natuurlijk niks mee. Wiggins gaat wel winnen en in 2014 weten we of hij echt heeft gewonnen.

Een tijd weinig posten op de blog werkt natuurlijk niet. De tijden waren te troebel. Maar er komt beterschap aan, te beginnen na 8 augustus 2012. Eerst ben ik op fietse. Maastricht als beginpunt, einde ergens in Zuid-Frankrijk.

Bron: volkskrant.nl


Commentaar?

 

  24 juni 2012

EK Voetbal
Tijdens Nederland Denemarken was ik in Kopenhagen. Niets kreeg ik mee van de eerste poulewedstrijd van Oranje. Vooraf zeiden de Denen dat het Nederlands Elftal (verder NE) eroverheen zou walsen. Ze waren verbaasd met mijn reactie. " Dat moeten we nog maar zien. Zwakke defensie, een spits die alleen in Engeland scoort en een reservespits die alleen tegen het rechterrijtje scoort. Afwachten maar." De Denen wonnen met 1-0. De meeste Denen in mijn omgeving interesseerde het geen ruk, de anderen vonden het onbegrijpelijk. Sommigen verontschuldigden zich zelfs. Later werd inderdaad duidelijk dat het NE zwak was. De Denen gingen ook naar huis, maar met opgeheven hoofd. Ze hebben in ieder geval de mouwen opgestroopt. Verder wil ik eigenlijk niets over het EK-voetbal zeggen. In mijn poultje sta ik bovenaan, niet door kennis, maar door soberheid. Ik vul vaak 0-1, 1-0, 0-0 of 1-1 in. Dat werkt. Gisteren zag ik Spanje-Frankrijk. Jan Mulder zei: 'tijdens zo'n een wedstrijd ga je toch even wat sneller naar het koffiezetapparaat of een fijn blokje om.' Het was precies wat ik had gedaan. Vreselijk was het. In huize Winii gaat de vlag nu uit voor Italië, want daar hebben wij een grote zwak voor. Collectief verdedigend voetballen. In Nederland vloeken in de kerk. Je ziet het al bij de kleine mannen: voorin ben je het mannetje, achterin staan is toch een beetje voor de kneusjes. Of de meisjes, want die voetballen steeds vaker en die doen daar helemaal niet moeilijk over.
Verschil moet er zijn. Maar: leve de verdediging, kijk maar naar het NE.
O ja: Ronaldo was de beste.

Bron: telegraaf.nl


Commentaar?

 

  19 mei 2012 Kampioen
Ik ben trainer/teamleider van de e6 van de ASV Arsenal uit Amsterdam. In het najaar werd het team kampioen en in het voorjaar lukte dat opnieuw. Zeker in de eerste competitie was er sprake van een te lage indeling. Daar is sprake van wanneer je met 33 uit 11 en bijna 100 doelpunten voor en 7 tegen kampioen wordt. Maar ook een klasse hoger was er sprake van veel te weinig weerstand. Een team kon redelijk volgen, zeker nadat er thuis 2-2 was gespeeld. Maar in de laatste en beslissende wedstrijd werd relatief eenvoudig met 1-5 gewonnen. Maar wat doet een jaar met zo weinig weerstand met 10 en 11-jarigen? Goed lijkt het niet, nuttig lijkt het ook niet. In toernooien is de tegenstand pittiger. Tijdens een toernooi in Lelystad verliep in eerste instantie alles redelijk. 1-0 en 3-0 winst gaven uitzicht op een mooi resultaat. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg zouden twee punten voldoende zijn voor de eerste plek. De eerste wedstrijd eindigde een beetje knullig in 1-1. De tweede wedstrijd werd zo toch nog een echte finale. Het ging gelijk op, maar op een bepaald moment floot de scheidsrechter omdat een speler van ons was blijven liggen. Onze beste speler leek net naar het doel te op te stomen en werd dus teruggefloten. Hij werd boos. Een aantal medespelers begon ook te mopperen. Onrecht, zogenaamd. Het is dan eigenaardig om te zien hoe zeer dat afleidt. Onze beste speler probeert hierna te forceren en gaat teveel alleen doen. Dat leidt tot balverlies op onhandige plekken, Een van de verdedigers loopt ook te mopperen en let niet meer op. Resultaat: plots wordt er gewoon 1-0 gemaakt door de tegenpartij met een hoofdrol van de twee mopperende spelers. Zeker vier spelers speelden daarna zo tegen zichzelf dat normaal voetballen niet mee lukte. Wat een emoties! Het heeft te maken met te weinig weerstand, interessant om te zien. Het team is drie jaar bij elkaar geweest. Bij de ASV Arsenal selecteert men pas vanaf de D. Het komt precies op tijd. Deze jongens zijn toe aan echt voetballen. Omgaan met weerstand, met druk. Van de elf spelertjes blijft er één in de E, vier krijgen een plekje in de selectie, twee een plekje in de b-selectie, vier komen in het restteam. Althans, zo ziet het er nu naar uit. Dan kunnen ze mooi even rijpen. Het valt soms niet mee teamleider zijn van een jeugdteam. Maar het is ook hartstikke leuk om te doen.

Trainen bij de ASV Arsenal. Links op de achtergrond het Olympisch Stadion


Commentaar?
  23 april 2012

Het kabinet
Eindelijk gebeurt er weer eens wat in de politiek. Want laten we eerlijk zijn: van de doortastendheid waar de rechtse partijen zich altijd over op de borst kloppen was tot nu toe helemaal niets te zien. Dat het zogenaamde Catshuisoverleg is mislukt is zuur en het is -om even in de woorden van het subject te spreken- een schande dat de PVV de verantwoordelijkheid die ze op zich heeft genomen nu opeens terzijde schuift. Het zegt echter ook wel iets over het gesternte waaronder dit kabinet tot stand is gekomen. Het lijkt er op dat de VVD zo graag de PvdA buiten de deur wilde houden, dat ze met halfbakken afspraken met de gedoger begonnen zijn aan het avontuur dat Rutte I heet. Heet, want het is nog niet ter ziele als ik dit schrijf. De afspraken die de prutsers probeerden te maken in het Catshuis hadden natuurlijk in 2010 gemaakt moeten worden. De cijfers van het CPB waren dan misschien nog niet zo dieprood, maar de agenda van de VVD is echt niet veranderd: de structurele hervormingen die nu nodig zijn waren in 2010 ook al nodig. Het sociale vangnet moet versoberd worden, de pensioenen moeten op de één of andere manier gestabiliseerd worden en de kosten van de gezondheidszorg moeten hoe dan ook omlaag. De kneep zit hem er natuurlijk in dat de VVD eigenlijk ook zaken moet aanpakken die ze niet zo graag willen. Iedereen weet al jaren dat de hypotheekrenteaftrek de huizenmarkt volkomen in de war gooit. Het enige dat het doet is de huizenprijs opstuwen doordat het banken de mogelijkheid geeft middels allerlei instructies mensen veel te hoge leningen te bieden. Maar zolang het goed ging werd dat afgedaan als gezeur. Nu zitten we ermee. Het is voor niemand goed geweest en heeft eigenlijk alleen gezorgd voor een denivellering van heb ik jouw daar. De lagere middeninkomens zijn de sigaar. En nog steeds durft de politiek niks te doen en huilen de makelaars krokodillentranen wanneer de aftrek ter discussie komt.

De kroonjuwelen van de VVD laten ook niet toe dat de partij toegeeft dat de overheid bepaalde taken gewoon weer naar zich toe moet trekken. Dat loslaten van die woningcorporaties is toch een ramp geworden?
Gezinnen met een inkomen van 43.000 en een huur van (ik meen dat dit ongeveer het bedrag is) minder dan 660 per maand moeten veel meer huur gaan betalen. De belastingdienst moest dan maar even de inkomens van mensen doorgeven. Waarom mag deze dienst zomaar dergelijke informatie geven aan particuliere organisaties? Dat zijn het toch? Hoe zit dat? Of zijn het toch geen particuliere organisaties? Want de overheid mag wel bepalen hoeveel huurverhoging ze mogen vragen. Dat klinkt niet erg particulier. Maar waarom verdienen die rommelaars die daar door toeval de baas spelen dan unileverachtige salarissen? Terwijl de gesel van de markt deze bedrijfstak totaal niet raakt? Concurrentie? Laat me niet lachen. Die zaak had gewoon een overheidstaak moeten blijven. Dan hadden de dingen relatief eenvoudig geregeld kunnen worden.

De PVV werd eenvoudigweg opeens geconfronteerd met ideologische vraagstukken. De VVD lost neoliberale problemen op met neoliberaal beleid. Keihard bezuinigen, alleen inversteren in stenen en asfalt, maar niet in kennis en zaken die de samenleving bindt. De afgebroken solidariteit als iets zien uit de prehistorie en daarom de rekening neerleggen bij de mensen die het minst hebben geprofiteerd van de nihilistische jaren '90; de tijd waarin de banken de rol van de overheid overnamen en feitelijk het gezag gingen vormen. Opeens zag de PVV in dat wanneer zij dit zouden steunen de partij in 2014 zou worden weggevaagd. En dan kom ik weer terug op 2010. Toen had deze appel geschild moeten worden. En dat moeten Rutte en Verhagen zich aantrekken. Ze waren verblind door hun ambitie het land wel even te gaan redden, desnoods met een gedoogconstructie. Dat het nu zo is gelopen zou natuurlijk electoraal afgestraft moeten worden.

Maar dat zie ik dan ook niet weer echt zitten. We hebben nu eenmaal als Nederland sociaalhistorisch gekozen voor het idee van de vrije markt. Niet recent, dat is een proces dat al honderden jaren aan de gang is. Amsterdam kende de eerste beurs, Nederland had de VOC en dat stamt al uit de 17e eeuw. Het tijdperk den Uyl was even een tijd waarin een politieke constellatie gebruik kon maken van de tijdgeest en waarin meer tegen het Scandinavische model aangeschurkt kon worden. Maar al snel bleek dat Nederlanders daar niet mee om kunnen gaan. Misbruik op allerlei fronten was het resultaat. Ondernemers misbruikten de WAO om mensen af te danken, mensen met een uitkering verloren de prikkel om te werken. Of ze hadden een uitkering en werkten er gewoon naast. Eigenlijk gewoon een onbeschaafde misdaad. Ik weet nog dat er mensen waren die dit goed praatten. Ongehoord! Het zet de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat.
Wanneer ik praat met vrienden en kennissen lijkt het alsof we dicht tegen Scandinavië aan zitten met onze verzorgingsstaat. Maar over de lange termijn bezien is Nederland een anglosaksich land. Nederlanders kunnen met de weelde van de verzorgingsstaat niet omgaan. Scandinaviërs zijn veel minder sceptisch over hoge belastingen; als ze er maar wat voor terug krijgen. Scandinaviërs vinden een sterke sociale controle en overheidscontrole, nodig om de voorzieningen van de verzorgingsstaat in stand te kunnen houden, veel acceptabeler en normaler dan Nederlanders. Scandinavische samenlevingen zijn veel sterker egalitair: de verschillen tussen arm en rijk zijn kleiner. In Nederland denken we dat ze klein zijn, mede door de nog enigszins progressieve belastingen, maar de overheidsuitgaven komen meestal weer bij de hogere inkomens terug. Het Nederlandse belastingklimaat is zeer gunstig voor mensen met veel geld. En dat komt weer vooral door de hypotheekrenteaftrek en de relatief lage belastingen voor ondernemers. En dat willen we nu eenmaal. Dat zit in onze cultuur. We accepteren de beknotting van vrijheid niet die hoort bij een sterke en duurzame verzorgingsstaat.
De PvdA kan de problemen dus niet oplossen, de SP kan het niet, GroenLinks niet en d66 niet. Want die zijn allemaal van de verzorgingsstaat. Het beleid van bezuinigen is het enige alternatief, er is geen ontkomen aan. Dat geeft Samson ook toe. Want wat willen we anders doen?? De vraag is dan ook: welke partijen gaan dit beleid uitvoeren? Het moet, het hoort bij ons land, maar heel veel partijen willen dat niet. Ze kúnnen het niet zonder hun ideologische wortels aan te tasten. Ik vraag me echt af wat er uit gaat komen.

Maar misschien is het nog wel het beste dat de VVD en het CDA gewoon als minderheidskabinet doorregeren. Ook voor de PvdA en andere partijen. Dan hoeven die in ieder geval niet toe te geven dat hun ideologische basis geen oplossing meer biedt. Tenzij we helemaal overstag gaan en de planeconomie invoeren. En vooruit, dan ook maar meteen de éénpartijstaat. Zo werden, naast het beginnen van een oorlog, in het verleden ernstige economische problemen vaak hardhandig opgelost! Maar dat lijkt me niet wenselijk. Ook al hoorde ik laatst de voorzitter van de MKB hier op zinspelen. Echt waar.

bron: http://www.gemeente-rijssen-holten.nl


Commentaar?
  6 april 2012

Mevrouw Erbudak
Op radio 1 hoorde ik op 6 april een interview (vanaf 14.35) met mevrouw Erbudak, aangekondigd als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Want dat hebben ziekenhuizen tegenwoordig: een Raad van Bestuur. Ik wilde hier een kritisch stukje schrijven omdat ze wat ongemakkelijk op me overkwam en mensen met een andere mening 'dom' noemde. Lijkt me een slechte debatmethode.

Ik kende deze mevrouw niet. Bij het horen van Slotervaartziekenhuis kwam er enig licht: o die mevrouw. Ik ben even op zoek gegaan naar wat achtergrond en feitjes en het leek me daarna verstandiger om er maar niets over te zeggen. Je weet maar nooit, het Slotervaartziekenhuis staat minder dan 5 klometertjes van mijn huis. Het lijkt me niet iemand die goed tegen kritiek kan, van wie dan ook. Ik zag ook het woord vastgoed langsschuiven. Hmm...

Eén ding dan, een gratis advies voor haar. Ga bij de PVV! Volgens mij is dat een geweldige match. Het dient veler belangen, zowel voor de PVV als voor u! En met uw buitensporige hoge intelligentie zult u begrijpen wat ik bedoel.


Commentaar?
  1 april 2012

De leukste 1 april grap in jaren
Was natuurlijk de zeemijn in Leeuwarden. Het moet toch voor de makers geweldig zijn geweest dat de burgemeester van Leeuwarden, de heer Crone van de PvdA, dit zo serieus nam. Er werden mensen van de EOD bijgehaald, de omgeving werd afgezet. Terwijl iedereen wist dat het natuurlijk gewoon een nepper was. Een fake. Maar nee hoor, dit risico konden we niet nemen. Angst, wantrouwen en achterdocht regeren. En opeens besefte ik me waarom ik het werken bij de gemeentelijke overheid zo moeilijk vond. Iedereen is zo bang voor z'n hachje dat de mensen geen gevoel voor humor meer hebben. En ze kunnen niet meer relativeren. Jolijt, het Bomansiaanse sjeu, is ver te zoeken. De afrekening ligt namelijk altijd op de loer. Godnondeju, wat ben ik blij dat ik voor het onderwijs heb gekozen. Ik verdiende twee keer zoveel met relatief zinloos werk bij de gemeente en mocht blijven zolang ik maar mijn hoofd onder het maaiveld hield. Zo zit ons land in elkaar.
Begrijp me niet verkeerd, van mij mogen ondernemers die veel en hard werken en risico's nemen waar ze zelf last van kunnen krijgen best goed verdienen (banken, woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, thuiszorginstanties en dat soort zaken vallen dus BUITEN deze definitie), maar die betalingen binnen de overheid zijn volkomen scheef.

Bron: www.ad.nl


Commentaar?

 

  31 maart 2012

Mijn werk als leraar
Joh is het alweer 31 maart? Sinds ik in het onderwijs werk en ook weer af en toe wat tijd besteed aan geschiedenis heb ik het gevoel klokje rond bezig te zijn. Of komt het misschien ook omdat de woensdag ook nog is gevuld met dingen als voetbaltraining en schaaklessen. De meeste tijd zit in het voorbereiden van schoollessen. Want ook al ben ik niet neiuw op de arbeidsmarkt, ik ben wel een beginnend docent. 4 maanden op een ROC onderbouw in Amsterdam. Dat was een soort gevecht, omdat in elke klas wel 5 kinderen zaten met een gedragsprobleem. Ongeveer 16 maanden op een middelbare school in Hoorn waar ik de leerlingen alleen maar les gaf, verder niks en dan ook niet veel uren. Vorig jaar eerst 5, toen 7 en ten slotte nog maar 2 uur. Nu aan het werk op een andere school in Woerden, maatschappijleer geven aan een VMBO-t en een aantal VMBO-basis en VMBO-kader klassen. Het bevalt goed, ik leer elke dag bij. Een deel van de leerlingen doet examen maatschappijleer. Maatschappijleer 2 heet dat. Ben erg nieuwsgierig hoe ze het gaan doen. Ze lijken vooralsnog veel bijspijkering nodig te hebben. Vooral politiek is een moeilijk onderwerp. Het wordt saai gevonden. Ik ben op zoek naar mogelijkheden het leuk te maken voor de tieners. Dat valt niet mee en de beperkte tijd maakt echt experimenteren heel moeilijk.
Inmiddels heb ik wel mijn eerstegraads bevoegdheid gehaald. Dat betekent feitelijk dat ik op alle niveaus, op alle scholen les mag geven. Het behalen van de master (zo heet dat tegenwoordig) is best iets om trots op te zijn. Het beste wat ik tijdens deze opleiding heb afgeleverd was een onderzoek naar de leereffecten van het educatief programma van het Joods Historisch Museum. Zowel de universiteit als het museum waren goed te spreken over het resultaat. Die kan ik in mijn zak steken.
Maar voor het doceren op een VMBO is vooral je pedagogische kennis van groot belang, niet het vakdidactische gedeelte. En daar is op de eerstegraads opleiding wat minder aandacht voor. De praktijk is zoals zo vaak de beste leerschool. Maar het is dankbaar om als hoog opgeleide te werken met VMBO-ers, ook op het lagere niveau. Ik begrijp ze, het is mijn eigen milieu en ik ben zelf op de MAVO (nu VMBO-t) begonnen. Afkomst en milieu zijn namelijk verreweg het meest bepalend voor de schoolkeuze. Meritocratie werkt maar voor een hele kleine minderheid.

Bron: nrcnext.nl


Commentaar?
  07 februari 2012

Er komt geen tocht
Mijn vriendin is rijdend lid van de Elfstedenvereniging. Volgens haar heeft ze Fries bloed, niet zoals ik, maar toch. Nu heb ik altijd begrepen dat haar familie uit Tilburg komt, maar soit, die mogen van mij best de Elfstedentocht rijden. De omarming door de PVV vind ik wat minder. "Nederland is Elfstedentocht". Laat ik daar populistisch het volgende op zeggen: "de Elfstedentocht is van de Friezen".

Maar waar hebben we het over. De tocht gaat niet door. En dat is misschien maar beter ook. Ik vermoed dat de rayonhoofden meer praten over de organisatie en de beheersbaarheid dan over de ijsdikte. Die komt vanzelf wel goed. Maar 6 centimeter na deze vorstperiode is echt niet genoeg. Het geeft ook wel aan hoe warm het grond- en wateroppervlak eigenlijk was. En het ijs is op veel plekken zeer onbetrouwbaar doordat er zoveel activiteit om en rond het water is dat dichtvriezen sowieso een lastige zaak is. Wanneer je dan weet dat er een paar miljoen doorsnee oranjepubliek op je af komt, mensen met heel veel rechten en heel weinig plichten, houd je je hart vast. En om nog even Geert tegemoet te komen: een vriendin van me, afkomstig uit Stiens, zei van de week bang te zijn dat je als Friezin straks je eigen land niet meer in komt. In grits natuerlik.

Een kleine vorstperiode was het. Morgen wel lekker schaatsen op de Oostvaarderplassen, want dat moet natuurlijk wel gebeuren. En nu kan het nog. Nu ik leraar ben kan ik alleen op woensdag, mijn vaste vrije dag. Toen ik nog een gewone baan had nam ik gewoon vrij. Dat zit er niet meer in. Maar morgen kilometers maken!Bron: http://www.elfstedentocht.nl


Commentaar?
  28 januari 2012

Tennis
Wat is toch mijn probleem met tennis? Deze week hebben we het Australian Open. Ik vind het zo'n vervelende sport, ik kan er geen 10 seconden naar kijken. Het is zo weinig dynamisch, feitelijk altijd hetzelfde. 6-1, 3-6, 6-2. En de vrouwenafdeling spant wel de kroon; nog trager én dat gekir en gekreun. Brrrrr. Opvallend was wel dat een toevallige vangbal door een ballenjongen overal wordt getoond. Dat komt omdat het even die saaiheid doorbreekt. Hé ff wat anders dan het heen en weer slaan van een balletje.

Commentatoren buitelen over elkaar heen: wat is het toch geweldig, wat zijn ze toch goed. Maar wat dan? Ik hoor nooit iets zeggen waardoor ik denk: o ja, dat is het... Wit Russische amfitamineslikkers, dat is wat ik zie. Maar bij tennis pakken ze nooit iemand. Dat zou het nog een beetje leuk maken.

En die toespraakjes op het einde... Ook altijd hetzelfde. Oma bedankt, zus bedankt, een traantje. Trainer bedankt, een grapje (blijkbaar) alleen begrepen door tennispubliek. Het is werkelijk treurig.

Volgens de Tennisvereniging Naarden (of is het Naerden) is tennis 'een vervelende sport wanneer je niet tegen je verlies kunt.' Alles na wanneer kun je wel weglaten.

Maar nu ik het over Naerden heb... Freud (ook al is het een kwakzalver) zal ongetwijfeld ergens een rol spelen. Ik ben opgegroeid in Heemstede. Heb daar ooit eens over geschreven. Er waren drie buurtjes voor de weinig verdieners (de Provinciebuurt, de Bomen Buurt en de Indische Buurt) en veel buurten voor de bovenmodaal verdieners en echte grootverdieners. Ik groeide op in de Indische buurt, nog het meest rouw, later ook voor de helft afgebroken om de bewoners te kunnen spreiden. En wij gingen voetballen. Voetballen voor achter en na. In de andere buurten waren de sporten hockey én, inderdaad, tennis. Of zoals m'n ouders altijd zeiden: 'tannis'. Natuurlijk, al die klasseverschillen zijn natuurlijk voor een groot deel verdwenen omdat de welvaart werkelijk absurd is toegenomen. Zelfs golf is bereik- en betaalbaar geworden voor het plebs. De apartheid bestaat nog wel middels netwerkachtige en financiële toelatingseisen door bepaalde clubs, maar dat heb je in voetbal ook, denk aan de Aemsterdamsche Football Club en de Koninklijke Haerlemsche Football Club.

Het is dus iets van vroeger. Ik beschouw tennis als een kaksport, beoefend door aanstellers aangemoedigd door dito mensen. De Ton Eliassen (het slag iedereen doet het fout en is lui, behalve mijn soort en ik) van deze wereld zal ik maar zeggen.http://sport.leukespellen.be/dierentennis-spelletjes.html


Commentaar?
  18 januari 2012

Bankencrisis
Ik zou nog even terug komen op die banken. Zeker nu de economische verwachtingen steeds somberder worden. De rekening zal zoals altijd worden betaald door de minst vermogenden. Dat was vroeger zo, dat zal nu zo zijn. Als het maar niet helemaal uit de hand loopt nu de overheden én hun investeringen staken én bezuinigen als nooit eerder.

Vanmorgen hoorde ik het radiojournaal wederom het woord schuldencrisis gebruiken. Ze bedoelen natuurlijk -en dat moet het ook zijn- bankencrisis. Er wordt veel over geschreven, in de krant, in het weekblad De Groene Amsterdammer, die ik nog altijd lees (een aanrader, helemaal niet sectarisch links, maar gewoon interessante artikelen waarin vaak eenvoudigweg de feiten op een rijtje staan, oordeelt u zelf), door goed ingelichte economische journalisten. Ik hoor vaak dat de oorzaak te grote overheden zijn die Sinterklaas spelen, een typisch rechtse reactie. Dat bevreemdt mij, volgens mij is het economisch rechtse gedachtengoed sinds Thatcher en Reagan wereldwijd toegepast. In een klimaat dat je moeilijk als poltiek links kan omschrijven. Natuurlijk passen veel Europese landen goed op de burgers. Niet zo gek na een 20e eeuw, waarin de grote Europese landen elkaar ten koste van grote hoeveelheden mensenlevens de tent uit knokten.

Maar oorzaken moeten natuurlijk worden gezocht in juist steeds minder invloed van de overheid, de overheid die haar sturende en coördinerende functie niet meer serieus neemt en de financiële sector die misschien wel de rol van de overheid heeft kunnen overnemen daar waar het gaat om geldcreatie. Want bepalen hoeveel iemand mag lenen is natuurlijk bepalen hoeveel huizen (kunnen) gaan opleveren. Hoe dan ook: de banken leenden geld aan Jan en Alleman zonder dat ze het belangrijk vonden of iemand binnen een fatsoenlijke tijd terug zou kunnen betalen. En waarom zouden ze dat dan hebben gedaan? Omdat heel veel bankmedewerkers, met name de top, meer verdienden (en verdienen, want dat is de grap, het gaat gewoon door) wanneer ze meer verkopen. Bijvoorbeeld hypotheken. De grootverdieners kunnen in een heel kort tijdsbestek zoveel verdienen dat ze daarna welbeschouwd niet meer hoeven te werken. Een bruto inkomen is €33.000,- per jaar. In 2011 nog was de bonus (later geloof ik wel deels ingeleverd, ben niet helemaal zeker) voor bestuursvoorzitter Jan Hommen €1,25 mln. Dat is dus al ongeveer 38 keer een modaal inkomen. Daarnaast verdient hij ook nog €1,35 mln als vast salaris. Dat is dus 79 keer modaal! 79 keer modaal, leest u het nog maar eens goed. En dat bij een bank die feitelijk is genationaliseerd, maar we doen net alsof het niet zo is. Die bonus is dus al hoog bij verlies (waarom is me onduidelijk), maar extreem bij hoge winst. En die hoge winsten waren er. Daar werd wel voor gezorgd door het verkopen van allerlei financiële producten, bijvoorbeeld te hoge en te veel hypotheken. Voor de bonus is dit op korte termijn een zegen. Voor de bank is dit op lange termijn een ramp. Maar dan is de verantwoordelijke al lang vertrokken. 79 keer modaal maakt onafhankelijk zal ik maar zeggen.
Voetbaltrainers zitten doorgaans langer.

Lastig is ook dat er allerlei organisaties zijn ontstaan die in het grijze gebied tussen overheid en echte markt laveren, zoals zorginstellingen, ov-bedrijven, woningbouwverenigingen en nutsbedrijven. Ze lijken in weinig op echte bedrijven, met name de eerste drie, omdat de markt daar helemaal niet werkt en daardoor slecht of goed gedrag helemaal niet corrigeert
. Maar de bedrijven zelf vinden zich hele echte bedrijven en die gaan zich ook zo gedragen: de salarissen van managers groeien volkomen uit de klauw en staan, net als op veel plekken in het bedrijfsleven, totaal niet in relatie met de prestatie die deze mensen verrichten. Al was het maar omdat er niets te corrigeren valt: geen concurrentie, dus geen markt die corrigeert, maar ook geen overheid, want ze zijn zelfstandig, deze overheid corrigeert ook niet. Dan kan je dus gewoon maar wat doen.

Maar echt opmerkelijk is natuurlijk: we wisten allemaal dat het zo was en dat er een keer een probleem zou komen. Alle economen moeten het hebben geweten, politici met een beetje verstand (hebben een aantal best) wisten dat de bankencrisis zou komen. Maar economen moeten dan aangeven wat er anders moet, politici moeten vervelende bodschappen gaan brengen en gaan sturen. Dat doen ze pas als het echt niet anders kan. En zo is het gegaan. Probleem is wel dat de bonuscultuur nog steeds bestaat. De overheid doet niets, want die is bang dat de banken dan helemaal niets meer lenen. Wat de overheid wel doet is de banken heel veel geld verstrekken (lenen zonder rente) in de hoop dat ze het in de economie investeren. Een cynische econoom zei hierover: we hopen dat ze het in de economie investeren, maar ik ben bang dat het voornamelijk geïnvesteerd zal worden in de bonussen. De overheid moet gewoon de kredietverstrekking gaan regelen, op zich nemen, net als de Argentijen hebben gedaan. Ondenkbaar onder de combi Rutte-Wilders en ondenkbaar in het huidige politieke klimaat in Europa. Het kan zomaar leiden tot een echte crisis. Zoals een vriend van me zei: "stagflatie, schrijf het maar op je muur". Het komt zelden voor, ik raad iedereen aan even op te zoeken wat het is.

Bron: http://www.stopdegraaiers.nl/ (4,5 ton was de oprotbonus voor mensen die heel kort werkten bij deze instelling en er een zooitje van maakten. De Friezen uit Dokkum waren het zat).


Commentaar?
  6 januari 2012

Een nieuwjaar
En toen was het alweer 2012. Maandag begin ik op een nieuwe school en ik moet de laatste loodjes voor de bevoegdheid nog inleveren. Het is een enorme klus. Volgende week is de rook misschien wat opgetrokken. Wie weet wordt het allemaal in één keer goedgekeurd. Dat zou wel een mooi resultaat zijn. Daarna weer wat schrijven. Over de bank. Of niet. En weer op fietse, want dat is ook alweer een tijd geleden. Voor iedereen hoe dan ook de beste wensen, een mooi jaar en de ontdekking dat geld en consumeren niet de dingen zijn waar het om gaat in de wereld. Vooral in sommige kringen van, daar zijn ze weer, de bankjes. Terug naar de basis.


Commentaar?
 
Archief
2010/11
2009
2008

2007
2006
 
 
  <----